Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Najhorsia je mlciaca vacsina...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Akú má občan istotu, že obec Šintava po obštrukciách a klamstvách starostu zverejnila všetky zatajované účtovné doklady?

Miloš MajkoDátum28. 11. 2016 19:21:50Témaobec Šintava

Komunikácia občanov so starostom obce Šintava Miroslavom Holičkom je mimoriadne náročná už viac ako rok. Obštrukcie, ktoré je schopný robiť tento volený zástupca sú obdivuhodné. Ignoruje zákon č. 211/2000 Z.z. a systematicky dlhodobo sa snaží vyhnúť zverejňovaniu účtovných dokladov, ktorých zverejňovanie priamo prikazuje zákon.

Určite si obyvatelia obce spomenú na správu hlavnej kontrolórky, v ktorej konštatovala nezverejnenie viac ako 60 faktúr. V súlade s príslušnou legislatívou sme sa pokúsili tieto faktúry od starostu Holičku získať - nedarilo sa nám to niekoľko mesiacov. Pripomíname, že sledovanie termínov, ktoré vyžaduje formálne naplnenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je jednoduché a v prípade starostu Holičku si to vyžaduje hodiny času a agendu, dnes už presahujúcu hrúbku dvoch kancelárskych šanónov. Čo by však človek neurobil pre odhalenie arogancie a neschopnosti jedného voleného funkcionára, že?

Komunikácia s Obecným úradom a starostom v tejto veci bola bohatá. Prinášame aspoň nejaký ten e-mail, aby občan v súlade s projektom ŠKOLA DEMOKRACIE  získal prehľad a do budúcnosti aj nevyhnutnú skúsenosť. Čo ak predsa len zákony evolúcie zostanú ešte nejakú tú dobu potlačené a starosta Holička na svojej stoličke napriek systematickému porušovaniu zákonov zotrvá?

Žiadosť občana adresovaná tzv. "osobe povinnej", teda obecnému úradu v prvom rade:

From: Milos Majko [mailto:majko@majko.sk]
Sent: Tuesday, June 28, 2016 11:30 AM
To: obec@sintava.sk
Cc: seredonline@seredonline.sk
Subject: Ziadost v sulade so yakonom 211/2000 Z.z.

Obec Sintava, starosta obce,

V sulade so zakonom 211/2000 Z.z., ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 1.) Ziadam zaslat  e-mailom scany vsetkych faktur (viac ako 60), ktore podla spravy hlavnej kontrolorky neboli zverejnene obcou Sintava na internete

Scany faktur ziadam zaslat e-mailom na adresu: majko@majko.sk  v zakonnej lehote.

Milos Majko
Trnavska 53, 926 01  Sered
Kontakt: 0907 277 777

Odpoveď obecného úradu:

From: Janka Skaličanová [mailto:skalicanova@sintava.sk]
Sent: Monday, July 4, 2016 11:33 AM
To: majko@majko.sk
Subject: žiadosť v súlade s infozákonom

Dobrý deň, p. Majko.
             Na základe Vašej žiadosti o zaslanie oskenovaných nezverejnených faktúr, vám oznamujem, že tak, ako bolo povedané na zasadnutí  Obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2016, všetky došlé faktúry sú už zverejnené na stránke obce.

            S pozdravom Miroslav Holička, starosta obce

Následný postup podľa zákona 211/2000 Z.z. voči osobe povinnej, ktorá nezverejnila požadované informácie:

From: Milos Majko [mailto:majko@majko.sk]
Sent: Monday, July 11, 2016 1:42 AM
To: 'Janka Skaličanová'; obec@sintava.sk
Cc: seredonline@seredonline.sk
Subject: RE: žiadosť v súlade s infozákonom

Obec Sintava, starosta obce Miroslav Holicka,

Oznamujem Vam, ze na svojej ziadosti v sulade so zakonom  211/2000  Z.z. zo dna    28.06. 2016   napriek Vasej odpovedi zo dna  04.07. 2016  trvam v plnom rozsahu

1.) Ziadam zaslat  e-mailom scany vsetkych faktur (viac ako 60), ktore podla spravy hlavnej kontrolorky neboli zverejnene obcou Sintava na internete

Scany faktur ziadam zaslat e-mailom na adresu: majko@majko.sk  v zakonnej lehote.

Milos Majko
Trnavska 53, 926 01  Sered
Kontakt: 0907 277 777

 

Odpoveď  obecného úradu v Šintave:

From: Janka Skaličanová [mailto:skalicanova@sintava.sk]
Sent: Wednesday, July 13, 2016 9:59 AM
To: majko@majko.sk
Subject: zverejńovanie faktúr

Dobrý deň, p. Majko.

          Na Váš meil zo dňa 11. Júla 2016 Vám opakovane oznamujem a trvám na tom, že tak ako bolo povedané aj na zasadnutí OZ dňa 27.6.2016, všetky došlé faktúry sú už zverejnené a dostupné na stránke obce.
 
                                  S pozdravom Miroslav Holička, starosta obce Šintava

Ďalší zákonný postup voči "osobe povinnej" neplnaicej si zákonom stanovené povinnosti voči občanom:

From: Milos Majko [mailto:majko@majko.sk]
Sent: Sunday, July 24, 2016 10:17 PM
To: 'Janka Skaličanová'
Cc: seredonline@seredonline.sk; transparentnasamosprava@transparentnasamosprava.sk; obec@sintava.sk
Subject: Odvolanie voci fiktivnemu rozhodnutiu

Obecny urad Šintava, starosta  Miroslav Holicka
Sintava

Vec: Odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií

Dňa     28. 6. 2016 11:30     som v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií požiadal OU Šintava  o spristupnenie nasledovnych informacii:

1.) Ziadam zaslat  e-mailom scany vsetkych faktur (viac ako 60), ktore podla spravy hlavnej kontrolorky neboli zverejnene obcou Sintava na internete

V zákonnej lehote 8 pracovných dní mi OU Šintava požadované informácie nesprístupnil alebo nesprístupnil v plnom rozsahu, ani nevydal písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. 

Nasledne, dna   11. 7. 2016 1:42  som svoju ziadost  potvrdil dalsim  e-mailom v tomto zneni:


Oznamujem Vam, ze na svojej ziadosti v sulade so zakonom  211/2000  Z.z. zo dna    28.06. 2016   napriek Vasej odpovedi zo dna  04.07. 2016  trvam v plnom rozsahu. 

1.) Ziadam zaslat  e-mailom scany vsetkych faktur (viac ako 60), ktore podla spravy hlavnej kontrolorky neboli zverejnene obcou Sintava na internete

Scany faktur ziadam zaslat e-mailom na adresu: majko@majko.sk  v zakonnej lehote.


Do dnesneho dna mi  Obcou Sintava, starostom obce – neboli pozadovane informacie zverejnene.

V zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií tak prišlo nečinnosťou orgánu zastupujúceho štát
k vydaniu rozhodnutia o zamietnutí mojej žiadosti o informácie (tzv. fiktívneho rozhodnutia).
Podľa zákona sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na
vydanie rozhodnutia.

Proti tomuto fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií podávam odvolanie.
Obec Šintava  svojou nečinnosťou porušila ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o slobode >>
informácií. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu v prípade, ak nevyhovie žiadosti,
povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nesprístupnení
informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitosti rozhodnutia – t. j. výrok,
odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
Zákon o slobode informácií neumožňuje úradu zostať nečinným a vznik tzv. fiktívneho
rozhodnutia nastáva iba v záujme ochrany žiadateľa. Úrad je povinný vydať písomné
rozhodnutie. Túto skutočnosť mnohokrát potvrdila aj súdna prax.
Tzv. fiktívne rozhodnutie neobsahuje ani odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné
a nepreskúmateľné.
Navyše, neexistuje žiaden zákonný dôvod na nesprístupnenie požadovanej informácie.

V Seredi, 24. 07. 2016

Miloš Majko
Trnavska 53, 926 01  Sered
Kontakt: 0907 277 777

Ďalšia odpoveď tentokrát zo zákona už starostu obce Miroslava Holičku:

From: Janka Skaličanová [mailto:skalicanova@sintava.sk]
Sent: Monday, August 8, 2016 1:01 PM
To: majko@majko.sk
Subject: Nezverejnené faktúry

Dobrý deň p. Majko.

               V prílohe vám zasielam všetky nezverejnené faktúry, tak ako ste požadoval zo  dňa 24.7.2016.

                                              S pozdravom Miroslav Holička, starosta obce Šintava

- - -

Ako sa to zvykne hovoriť - "trpezlivosť ruže prináša"? Možno ľudovo áno, no tu komunikujeme s Obecným úradom Šintava a starostom  obce Miroslavom Holičkom podľa platných zákonov tejto krajiny. Nie sme v rozprávke, ani sa nehráme počítačovú hru, v ktorej vyhráva lepší taktik. Tu zákon jasne a zrozumitelne definoval toho, kto má v danej veci práva a toho, kto v tej istej veci má zrozumitelne určené povinnosti.

Z uvedenej komunikácie sa možno zdá, že občan nad arogantnou samosprávou a samozvaným "gubernátorom Holičkom"  vyhral. No je to iba zdanie. Občan skoro dva mesiace musel sledovať termíny stanovené príslušným zákonom, znášať náklady na  poradenstvo a právne služby, musel abslovovať cesty na OÚ s korešpondenciou, ktorej doručenie nestačí e-mailom. Obecný úrad a starosta takmer dva mesiace zvádzal osobný boj s občanom v snahe ďalej tajiť to, čo malo byť dávno zverejnené a čo mu bolo vytknuté aj hlavnou kontrolórkou. Občan investoval do veci verejnej svoj čas a svoje peniaze a obecný úrad spolu so starostom Holičkom peniaze obecné, teda občanov.  Od základu zle. A bude tomu tak dovtedy, pokým si poslanci neuvedomia tento stav, nepriznajú kto je za to zodpovedný a nevyvodia voči starostovi a štatutárovi obce Holičkovi osobnú zodpovednosť minimálne v zosobnení mu nákladov spojených s obštrukciami, ktoré občanom úmyselne robí. 

Ako obecnému úradu, tak starostovi obce Holičkovi však povinnosti stanovené zíkonom nič nehovoria. Zákony nerešpektuje úmyselne a systematicky. V takomto meradle však už nejde len o problém jeho osoby, ale už aj obce, jej občanov a poslancov OZ, ktorí občanov majú vo veciach verejných zastupovať.

- - -

Starosta Holička v jednom z e-mailov zaslaných ako odpoveď občanovi podľa zákona č. 211/2000 Z.z. vyhlásil, že všetky faktúry odhalené hlavnou kontrolórkou ako nezverejnené k dátumu odpovede zverejnené sú (viď obsah e-mailu). Následne však na rokovanie Obecného zastupiteľstva na otázku poslanca Šimulčíka či faktúry zverejnené sú, zamestnankyňa OÚ odpovedala, že sú zverejňované postupne, čo potvrdil aj starosta (dôkaz - video uverejnené v článku).

Konštatovanie: Starosta obce Holička, teda bez problémov verejne klamal aj v odpovedi danej občanovi v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. V tejto veci podávame podnet na prokuratúru, pre zjavné a úmyselné porušenie zákona, ktoré je jednoznačne preukázané korešpondenciou z Obecného úradu a videom z rokovania Obecného zastupiteľstva.

Logická otázka vyplývajúca z uvedených faktov: hovorí a píše starosta obce Šintava Holička vo veciach verejných niekedy vôbec pravdu?

Dňa 5.12.2016 sa bude v obci konať ďalšie rokovanie Obecného zastupiteľstva. Dnes v prílohe prikladáme súbor faktúr, ktoré starosta Holička na základe zložitej a časovo náročnej komunikácie nakoniec zverejnil. Vyzývame občanov, aby sa pokúsili skontrolovať, či starosta Holička, resp.(Obecný úrad)) naozaj zverejnil všetky faktúry) a teda či po asi roku aspoň v tomto je litera zákona naplnená. Múdrejší a v problematike oveľa zbehlejší ako ja totiž tvrdia, že občan bez prístupu k účtovníctvu takéto zverejnené materiály obecným úradom bez prístupu k účtovníctvu a potrebných znalostí, skontrolovať nemá šancu. Tie však má hlavná kontrolórka obce, ktorá sa v kontrolovaní činnosti obce a starostu  už osvedčila a teda je na zvážení poslancov Obecného zastupiteľstva, či po toľkých preukázaných a evidentných klamstvách starostu obce Holičku nepoveria kontrolórku opätovnou kontrolou, aby obyvatelia zistili prečo  sa Obecný úrad na čele so starostom Holičkom  zverejneniu týchto účtovných dokladov tak systematicky a dlhodobo bránil. Povedané inak, či už konečne sú zverejnené všetky faktúry a či sa "v skini Obecného úradu nenachádza ešte nejaký ten kostlivec".

Poznámka na záver: všetky videozáznamy a podklady spomenuté v tomto článku sú online k dispozícii v článkoch publikovaných tu: http://www.seredonline.sk/obec-sintava/


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign