Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Ludia netusia, aku maju moc...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Čo dlhodobo tečie z vodovodu v mestských materských a základných školách?

Miloš MajkoDátum20. 12. 2015 04:02:20TémaKvalita pitnej vody
200

Sereď   Téme kvalita pitnej vody sa na  SOL venujeme v podstate od založenia média. Nepochybne nejestvuje väčší archív materiálov dokumentujúcich zúfalý stav vody dodávanej zákazníkom za plnú cenu, ako máme za tie roky zozbieraný my v našom archíve. Ide o stovky fotografií, videozáznamov a písomných podkladov, ktoré zbierame systematicky od občanov, ale aj príslušných úradov.

Dodávateľ vody  ZsVS  je zákazníkom povinná dodávať kvalitnú, čistú a všetkým normám zodpovedajúcu vodu.  Jedna vec je čo pijeme doma a čo pijú naše deti v materských a základných školách v meste.

Práve o túto problematiku sa už roky zaujíma viac občanov, Dušan Slahučka to robí aj verejne a to na oficiálnej stránke Mesta  Sereď  teda tam, kde by občan ignorovanie otázok teda neočakával.

Skúsim vybrať trošku z histórie - to len aby nik nemohol povedať, že vedenie mesta ako zriaďovateľ o ničom nevedelo...

Z diskusie na  www.sered.sk :

01.06.2013 09:30 - Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Dobrý deň. Na prelome mesiacov apríl/máj 2013 bol nepretržite niekoľko dní problém s dodávkou pitnej vody. Sieťou mestského vodovodu v Seredi tiekla tekutina tmavohnedej farby a to aj do MŠ a ZŠ. Touto cestou by som chcel požiadať Mesto Sereď ako zriaďovateľa MŠ a ZŠ o poskytnutie informácie ohľadne vykonania kontrolných odberov „pitnej vody“ v predmetných zariadeniach . S pozdravom Dušan Slahučka.

04.06.2013 13:12 - RE: Pitná voda - pokračovanie
zástupca
Informácie štatutárov základných škôl a materských škol z 3.6.2013 Riaditeľ CZŠ sv. Cyrila a Metoda O odberoch vzoriek vody dodávanej z verejného vodovodu evidenciu nemá. O zdravotných problémoch žiakov z dôvodu požitia dodávanej vody rodičmi informovaný doteraz nebol. Riaditeľka MŠ Komenského - O odberoch vzoriek vody dodávanej z verejného vodovodu evidenciu nemá a ani ju doteraz neviedla. O zdravotných problémoch detí z dôvodu požitia vody informácie nemá, deti si na zabezpečenie pitného režimu nosia z domu väčšinou sladené nápoje. Riaditeľka MŠ D. Štúra - O kontrole dodávanej vody v zariadení MŠ nie je informovaná. Zdravotné problémy z dôvodu požitia vody nemala oznámené. Riaditeľ ZŠ J. Fándlyho - Nemá informácie o odberoch vzoriek na kontrolu kvality dodávanej vody. Zdravotné problémy po užívaní dodávanej vody mu oznámené neboli. Zástupkyňa riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava - Nemá informácie o odberoch vzoriek vody na kontrolu kvality. Zdravotné problémy z po požití vody z vodovodu oznámené nemala Riaditeľka ZŠ J. A. Komenského - Nemá informácie o tom, že by Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante vykonával odbery vody v škole. O zdravotných problémoch žiakov z dôvodu požitia vody z verejného vodovodu v škole nemá informácie. Žiaci si väčšinou nosia vodu z domu a k dispozícii majú aj vodu dodávanú v galónoch. Informácia Ing. Pančíkovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Galante z 3.6.2013 V zariadeniach MŠ a ZŠ v meste Sereď v danom období  nebola kontrolovaná kvalita vody. RÚVZ so sídlom v Galante neeviduje žiadne ochorenie v súvislosti s požitím  vody či už z verejného vodovodu alebo z domovej studne. Školské jedálne majú na odber vzoriek vody uzatvorené dohody s dodávateľom vody. Podľa dostupných informácií takéto odbery dodávateľ v tomto roku nevykonal. V súvislosti s činnosťou SMS, s.r.o. Sereď bola vzorka na rozbor vody z verejného vodovodu odobraná pred kolaudáciou novej Sokolovne. Kvalitatívne vyhovovala.

14.06.2013 20:25 - RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Dňa 03.09.2012 sa konalo stretnutie občanov s vedením Mesta Sereď. Na stretnutí boli prítomní aj zástupcovia vodárenskej spoločnosti. Na otázku, či tekutina tmavohnedej farby, ktorá pravidelne vyteká z mestského vodovodu je vhodná na pitie štvor a sedem ročným deťom ( deti v MŠ a ZŠ) zástupca vodárenskej spoločnosti chlapsky priznal, že on by takú vodu deťom piť nedal. Osobne sa domnievam, že takáto odpoveď by mala každého z prítomných z radov poslancov a vedenia mesta, uviesť do stavu najväčšej pohotovosti, aspoň v zariadeniach ktorých je Mesto zriaďovateľ. Aké konkrétne kroky podniklo terajšie vedenie mesta a na tomto stretnutí prítomní poslanci, aby aspoň deti v MŠ a ZŠ mali zabezpečenú pitnú vodu, tak ako to požaduje norma? Dovolím si napísať, že nič, ani len obyčajný rozbor tmavohnedej tekutiny vytekajúci z mestského vodovodu resp. zabezpečenia cisterien s pitnou vodou pre MŠ a ZŠ. Jasný signál pre nás občanov - ak nepotečú peňazotoky tak, ako potrebujú naši mestskí „bábkari“, tak sa nápravy čo sa týka pitnej vody v Seredi ťažko dočkáme.

Tu sa trošku zastavím a upozorním čitateľa, aby si ešte raz prečítal červenou farbou vyznačené fakty uvedené občanom  Slahučkom.  A teraz odpoveď zástupcu Mesta  Sereď - predpokladám, že  poslanca  MsZ, viceprimátora a hovorcu   Ľubomíra Veselického:

17.06.2013 09:47 - RE: RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
zástupca
Vážený pán Sľahučka! Prosím, aby ste jasnou a zrozumiteľnou formou vyjadrili obsah Vašej poslednej vety, najmä teda čo považujete za peňazotoky, a kto sú podľa Vás mestskí "bábkari".

Prečítané? Aj vy ste si všimli, čo zaujíma voleného zástupcu nás občanov, ktorého v úrade vysoko nadštandardne platíme? Ani jedno jediné slovíčko o tom, čo pijú naše deti v škôlkach a školách, z čoho im varia čaj či každý deň polievku. Zaujíma sa o "peňazotoky" a  označenie  "bábkari".  Je to náhoda?

Občan Slahučka si vo veci kvality vody v diskusii na stránke mesta dal malú pauzu a pokračoval pred dvomi týždňami takto:

04.12.2015 18:59 - RE: RE: RE: RE: Pitná voda - pokračovanie
Dušan Slahučka
Podľa môjho hodnotového rebríčka, len CHRAPÚŇOV NAJHRUBŠIEHO ZRNA = BÁBKAROV s terajšieho vedenia mesta Sereď ( exsúdruh Vešelický, konkrétne mená si doplňte sám) môže napadnúť , že odpojí občanov mesta Sereď (ul. A.Hlinku 1147, 1148, 1149, 1150, Spádová 1143, 1144, 1145, 1146, Dolnomajerská 1128, 1129, 1131, 1132, 1133, 4470, 4471, Jesenského 2936, Legionárska 3089, 1124, 1125, 1126, 1127) od kvalitnej pitnej vody dodávanej z lokálnych zdrojov (studní ) a napojí ich na vodovodné rozvody ZvVS a.s. (bez zabezpečenia kvality pitnej vody čo sa týka hlavne jej čistoty = priezračnosť) s ktorých namiesto pitnej vody tečie hnoj , ako to bolo dňa 3.12.2015 o 21:15 hod na ul. A.Hlinku 18 Sereď.

Odpoveď  " ZÁSTUPCU"   vedenia mesta pod príspevkom  Dušana Slahučku  ani po  14 dňoch nenachádzam a to hľadám na oficiálnej stránke Mesta  Sereď, nie v súkromnom médiu.

- - -

A teraz k malému rozboru vyjadrení pána "zástupcu"  z príspevku  publikovaného dňa  04.06.2013 13:12  k tak citlivej téme, ako kvalita pitnej vody nepochybne je:

Sumarizujem -  "Nemá informácie o odberoch vzoriek vody na kontrolu kvality. ", "O kontrole dodávanej vody v zariadení MŠ nie je informovaná." či  napísané inak - nik sa napriek dlhodobo známym problémom s kvalitou vody v predškolských zariadeniach jej "skúmaniu" nevenuje.  No, asi majú kompetentní z vedenia mesta  (zriaďovateľ)   iné priority, ale na to sme už predsa zvyknutí, nie?

Ako úplná dorážka na mňa pôsobí toto vyjadrenie:  "V zariadeniach MŠ a ZŠ v meste Sereď v danom období  nebola kontrolovaná kvalita vody."  - Keby som chcel byť osobný napísal by som -  že ho huba nebolí...

- - -

V niektorých  diskusných príspevkoch pod inými článkami počas roka sa diskutujúci okrem iného pýtali, ako občianska iniciatíva vo veci vody pokročila ďalej. V reakciách sme z taktického hľadiska boli  zdržanliví - nepovažovali sme za potrebné a vhodné zverejňovať kroky, ktoré sme za naše vlastné peniaze a vo svojom voľnom čase podstupovali, aby sme získali dostatok dôkazov k pripravovanému právnemu riešeniu veci.

Ani teraz nebudeme otvorenejší, ako je nevyhnutné. Pri otázke "čo pijú naše deti v predškolských zariadeniach a z čoho im sú varené obedy  však mlčať nemôžeme.

Už takmer rok v meste pôsobí občianskou iniciatívou poverený súdny znalec, ktorý priebežne pečatil a vyhodnocoval filtre namontované v systéme  úplne bežného odberateľa pitnej vody od  ZsVS. Filtre boli niekoľko krát v pravidelných časových intervaloch zapečatené z následne menené  znalcom, zástupcom občanov, poslancom  MsZ a pred kamerami média a ich stav je zachytený aj  na fotografiách. (opätovne neuverejňujeme všetky zábery a podklady, ktoré sú pripravené pre advokátsku kanceláriu).

Zisťovali sme, či sú filtre namontované aj v materských a základných školách. Naše informácie potvrdzujú, že nie sú. Takže vážení priatelia, občania a voliči - zhruba to, čo zachytili filtre štandardných bytov, naše deti bez filtrácie pijú a jedia. (pozri fotografie)

Argumenty, že špina a cudzie látky sa do ich pohárov dostávajú v malom množstve neobstoja. Malé množstvo je totiž relatívny pojem a dovolím si pripomenúť, že ani jed pokial je podávaný v minimálnom mnozstve nespôsobí zdravotné problémy, otravu či dokonca smrť okamžite.

Ozázka musí byť položená inak - ako je možné, že zriaďovateľ predškolských zariadení permanentne nachádza dostatok financií rádovo v sto tisícoch Eur na množstvo zábaviek dospelých a na kvalitné filtre zabezpečujúce aspoň akú takú čistotu vody zabezpečiť do týchto zariadení nedokáže? Prípadne nedonúti k takémuto kroku dodávateľa vody do verejného vodovodu?

Je až taká nepochopiteľná otázka, čo vo veci robí príslušný RUVZ, keď stanovisko je - zopakujem:  "RÚVZ so sídlom v Galante neeviduje žiadne ochorenie v súvislosti s požitím  vody či už z verejného vodovodu alebo z domovej studne. Školské jedálne majú na odber vzoriek vody uzatvorené dohody s dodávateľom vody. Podľa dostupných informácií takéto odbery dodávateľ v tomto roku nevykonal."

Pripomeniem situáciu z pred niekoľkých rokov - na osobnom rokovaní na  RÚVZ v Galante v kvalite dodávanej vody do vodovodnej siete zodpovedné pracovníčky tak isto problém nevideli. Kontroly počas havarijných situácií nevykonávali. Na žiadosť občanov  operatívne nevykonali odber počas dodávky špinavej vody - no vykonali ho hneď po podaní trestného oznámenia  aktivistami na neznámeho páchateľa a - ZAKÁZALI POŽIVANIE VODY Z VODOVODNEJ SIETE NA PITNÉ ÚČELY.  

Podľa citovaného stanoviska ochorenia hlásené neboli. O špine dodávanej dodávateľom však vedia. Skutočne čakajú na to, kedy budú mať napr. deti zdravotné ťažkosti? A pýtam sa, je vôbec dokázateľné, že prípadné zdravotné ťažkosti pochádzajú z dlhodobého požívania svinstva zachyteného na testovacích filtroch?

Alebo inak - fakt musí aspoň niektorým rodičom pretiecť pohár trpezlivosti na to, aby kompetentní zmenili svoje priority v prospech priorít zodpovedajúcich verejnému záujmu?

- - -

Preventívne píšem pre aktívnych občanov,  ktorí sa podujmú obhajovať neobhájiteľné a odvracať pozornosť od témy iným smerom - nejedná sa o moje domienky, želania či nebodaj konšpirácie. Všetky tvrdenia uvedené na materiáli pochádzajú buď z oficiálnej stránky mesta  Sereď, od príslušných orgánov a inštitúcií a zo zistení súdneho znalca. Všetko je dôkladne a nespochybniteľne zaznamenané a dokázateľné aj pred orgánmi činnými v trestnom konaní v prípade podania TO na aktivistov či autora tohto článku.

Obdobne ako v iných prípadoch, aj v kvalite dodávanej vody  sa už dávno prestalo hrať o fazuľky - ide o veľa, povedal by som, že o všetko. Je len otázkou času, kedy to pochopia všetky zúčastnené strany.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign