Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Najhorsia je mlciaca vacsina...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 8. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Kto a prečo verejne klamal (falšoval údaje) v zápisnici z komisie ?

Tohtoročné prideľovanie dotácií z rozpočtu Mesta Sereď, teda verejných finančných zdrojov na Školskej, športovej a bytovej komisii pri MsZ v Seredi zo dňa 22. januára 2018 vďaka vedeniu komisie - predsedníčku komisie poslankyňu MsZ  Vydarenú zastupoval poslanec MsZ Stareček (Stareček je zároveň šéfom jedného zo žiadateľov o dotáciu)  prebehlo takpovediac "na hulváta". Stareček namiesto zaužívaného spôsobu rozdeľovania peňazí mal rozdať hotový rozpis s určenými sumami, kde svojmu súkromnému klubu v návrhu nadelil najvyššiu finančnú čiastku a iným klubom bolo ubrané na úroveň ich faktickej ekonomickej likvidácie. Jedným hlasovaním nechal návrh členom schváliť. Dorážkou a ponížením nielen etiky, slušnosti, ale aj s najväčšou pravdepodobnosťou aj porušením zákona však bolo následné zmanipulovanie (sfalšovanie) zápisnice z rokovania komisie. V zápisnici  nebola uvedená pravda. Zápisnica totiž bola vyhotovená tak, že namiesto jedného hlasovania o rozdelení  190 000 Eur (takmer  6 MILIÓNOV SK), v nej figurovalo asi dvadsať hlasovaní o každej žiadosti osobitne. Ďalší vážny problém v transparentnosti vedenia mesta  Sereď, v delení verejných peňazí a korektnosti informovania verejnosti. 

Ako to teda bolo v skutočnosti? Spýtali sme sa na to e-mailom týchto konkrétnych ľudí:

- Robert Stareček, poslanec MsZ a predsedajúci rokovaniu komisie v zastúpení

- Božena Vydarená, poslankyňa MsZ a predsedkyňa komisie (na predmetnom rokovaní neprítomná a zastupovaná kolegom Robertom Starečkom)

- Michal Hanus, poslanec MsZ a člen komisie

- Jaroslav Čomaj, člen komisie

-  vedenie Mesta Sereď (zaslané na adresy: info@sered.sk a podatelna@sered.sk)

Text nami zaslaného e-mailu:

Dobry den,
Vzhladom na rozporuplne informacie siriace sa medzi obcanmi o diani na poslednom zasadnuti Skolskej, sportovej a bytovej komisie pri MsZ v Seredi, konanej dna 22.1.2018, Vas ziadam o upresnenie sposobu hlasovania pri pridelovani dotacii z verejnych financnych zdrojov jednotlivym ziadatelom – otazka:
Prebehlo hlasovanie clenov komisie o dotaciach jednotlivo ku kazdemu ziadatelovi? Alebo sa hlasovalo jednym hlasovanim o viacerych dotaciach (vsetkych dotaciach) ?
Dalej prosime upresnit informaciu, kto konkretne a z akeho dovodu menil zauzivanu prax posudzovania rozdelovanych dotacii? Prosime uviest meno osoby a jej postavenie vo vztahu ku Skolskej, sportovej a bytovej komisii a inym verejnym funkciam zastavanym v meste Sered.
Dakujeme za poskytnute informacie
Milos Majko
redakcia Seredonline

Na žiadosť o stanovisko k takto závažnej veci reagovali:  Jaroslav Čomaj, Michal Hanus a Božena Vydarená. Poslanec MsZ Stareček ako predsedajúci  zodpovedný za vedenie komisie, zápisnicu z nej a vedenie mesta nereagovalo. 

Stanovisko člena komisie Jaroslava Čomaja:

Dobrý deň,
hlasovanie nebolo ani pri mládeži, ani pri športe jednotlivo ku každému žiadateľovi, ale na návrh predsedajúceho p. Starečka sa hlasovalo o všetkých žiadostiach naraz.
V Do roku 2015 sa hlasovalo o výške dotácií podľa jednotlivých žiadostí na návrh niektorého člena komisie. V roku 2016 prešiel návrh pána Hanusa, aby každý člen komisie navrhol výšku dotácií pre jednotlivých žiadateľov, teda podobne ako sa to robí pri bodovaní jednotlivých investičných akcií u poslancov MsZ, čo som ja osobne veľmi privítal. Každý člen komisie má predsa možnosť naštudovať si materiály - žiadosti o dotáciu týždeň vopred a na základe toho sa demokraticky rozhodnúť o výške dotácie pre jednotlivých žiadateľov, keďže poznáme celkovú výšku prerozdeľovaných dotácií. V roku 2017 tento sôsob rozdeľovania dotácií opäť prešiel tesne hlasovaním, napriek tomu, že člen komisie p. Stareček pred začiatkom komisie odovzdal každému členovi komisie návrh na prerozdelenie dotácií na šport. Tento rok som predniesol návrh, aby si každý člen komisie urobil vlastnú tabuľku s vlastným návrhom a z priemeru budeme mať výsledok. Bohužiaľ tento návrh neprešiel, ale prešiel návrh predsedajúceho komisie pán Starečka, že "Školská športová a bytová komisia" bude hlasovať na základe návrhu. Návrh predniesol p. Stareček. To isté sa zopakovalo i pri prerozdeľovaní v oblasti Šport. Predsedajúci rozdal každému členovi komisie s návrhom prerozdelenia dotácií na šport pre jednotlivé kluby a hlasovalo sa o tomto návrhu ako celku, teda nie o jednotlivých čiastkach.
S pozdravom
PaedDr. Jaroslav Čomaj


O niekoľko minút J.Čomaj prvý e-mail doplnil o tieto informácie:

S myšlienkou, aby sa dotácie na šport dávali len pre deti a mládež prišiel ešte nebohý p. Kubala. Od tej doby dávam takmer každý rok tento návrh, bohužiaľ neúspešne. Naposledy pri schvaľovaní Výzvy na predloženie žiadostí o dotácia v oblasti športu na rok 2018. Uznesenie komisie č. 116/2017 (Zápisnica zo zasadnutia komisie zo 6.11.2017). Pri rodeľovaní dotácií často najviac trpia deti a mládež, pretože niektoré športové kluby napriek tomu, že vyberajú členské od detí a mládeže (nech si to už nazývajú akokoľvek: mimoriadne či iné príspevky) tieto ani neuvedú v hospodárení klubu či v rozpočte. Neviem prečo by peniaze občanov mesta mali ísť ako dotácia pre športujúcich dospelých a nie len na rozvoj športu u detí a mládeže. ( Perlička: Dotácie na šport v roku 2017 v Trnave: FC Spartak Trnava (futbal) 50.000,- € HK Trnava (hokej) 35.000,- €) Sme teda v Seredi podstatne lepší:-)

Poslanec MsZ Michal Hanus na komisii rovnako prítomný reagoval takto:

    Dobrý deň, na základe Vašej žiadosti Vám dávam na vedomie, že zápisnica zo zasadania ŠŠaB komisie by mala byť zverejnená na stránke mesta Sereď. Na zasadnutí komisie prebehlo hlasovanie o pridelení dotácií, pričom sa hlasovalo za návrh ako celok a nie za návrhy za jednotlivé kluby. Prebehli teda jednotlivé hlasovania o dotácie pre mládež a šport.  Nie za každý klub či OZ jednotlivo. Na návrh myslím poslanca a člena komisie pána Starečka, ktorý tejto komisii na žiadosť pani Vydarenej, ktoré je predsedom komisie a ktorá sa jej nemohla zúčastniť predsedal, sa zmenil spôsob prerozdelenia dotácií. S týmto návrhom pána Starečka sa pri hlasovaní stotožnilo 5 z 8 členov komisie, a teda jeho návrh prešiel. Pri prerozdeľovaní dotácie do športu vo výške 190 000,-€ ako prvý podal návrh pán Stareček, ktorý rozdal členom komisie tabuľku s ním navrhovaných dotácií pre jednotlivé kluby.  Nakoľko som sa s jeho návrhom nestotožnil, teda so spôsobom navrhovania dotácií ako aj výškou dotácií pre jednotlivé kluby uviedol som, že odmietam hlasovať v tejto veci, nakoľko som sa domnieval, že prerozdelenie nie je spravodlivé a pre niektoré kluby takmer likvidačné.  Po rozprave, kde sa vyjadrovali členovia komisie k návrhu pána Starečka prebehlo hlasovanie a za návrh pána predsedu bolo 5 členov komisie z prítomných 8.  
    Nestotožňujem sa s rozhodnutím komisie, ale rešpektujem hlasovanie jednotlivých členov, nakoľko bolo slobodné a verím, že každý z členov hlasoval podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Som toho názoru, že navrhované sumy pre jednotlivé kluby nie sú adekvátne a môžu ohroziť fungovanie niektorých klubov.
S pozdravom,
Michal Hanus

Poslankyňa MsZ a predsedkyňa komisie (na predmetnom rokovaní neprítomná a zastupovaná poslancom Starečkom) napísala toto:

Dobrý večer,
        ospravedlňujem sa, že Vám neviem dať informácie z priebehu ŠŠaB komisie, nakoľko som bola hospitalizovaná v Galante a včera som sa vrátila.Pokiaľ mi to zdravotný stav umožní, budem sa určite zaujímať o jej priebehu u tajomníčky, tiež vedúcej odboru. Podľa možnosti sa budem chcieť stretnúť aj s primátorom mesta.
        Práve teraz som si našla niekoľko emailov ku komisii.                                                                                                                                                                                  Božena Vydarená

 

Ako sme už uviedli,  poslanec MsZ, člen komisie (v danom čase komisii predsedajúci)  a zároveň predstaviteľ súkromného športového klubu ako jedného zo žiadateľov dotácie (pridelená najvyššia finančná čiastka)   Robert Stareček sa nevyjadril.

K vzniknutej situácii stanovisko nezaujalo ani oficiálne oslovené vedenie mesta.

Včera, teda 31.01. 2018 predpoludním, sme telefonicky kontaktovali prednostu   MsÚ  Tibora Krajčoviča. Mali sme záujem zistiť jeho pohľad na dôvod sfalšovania dôležitých údajov v zápisnici publikovanej na oficiálnom webe Mesta Sereď.  Tibor Krajčovič sa spýtal, čo s tým on má, povedal, že s tým nemá nič a arogantne zložil telefón. Pán Krajčovič sa mýli. Šéfuje totiž tajomníčke a zapisovateľke  komisie - ona je zamestnankyňou MsÚ. A reč je práve o zápisnici a o tom, že obsah zápisnice nezodpovedá so skutočnosťou, resp. je so skutočnosťou vo vážnom rozpore. Nie v drobnosti, ale v asi dvadsiatych mimoriadne závažných bodoch ako je hlasovanie členov komisie o rozdeľovaní dotácií z verejných peňazí mesta.

Určite si z uvedeného v tomto materiáli čitateľ - občan všimol, že neriešime spravodlivosť rozdelenia dotácií, neriešime teda výšku finančných prostriedkov pridelených jednotlivým žiadateľom. Predmetom materiálu je účelová manipulácia s informáciami o priebehu rokovania komisie a hlasovaniach o dotáciách. Otázkou je aj to, prečo predsedajúci  šéf jedného zo žiadateľov o dotáciu, zároveň člen komisie a poslanec MsZ - verejný činiteľ Robert Stareček  navrhol zmeniť spôsob rozdeľovania peňazí.

Po našom záujme o zápisnicu a upozornení na odhalenie sfalšovaných údajov v nej, bola zápisnica na mestskej stránke vymenená. Došlo teda k verejnému potvrdeniu faktu, že zápisnica nezodpovedala skutočnosti a teda, že údaje v nej boli sfalšované.

Na stránke mesta sa nenachádza žiadna informácia o výmene zápisnice a teda o tom, že  Mesto Sereď najskôr na oficiálnom webe uverejnilo a za platnú tak verejne prezentovalo inú zápisnicicu s manipulovaným a nepravdivým obsahom.

V prílohe prikladáme pôvodnú zápisnicu s nepochybne úmyselne manipulovanými (falšovanými) údajmi a zápisnicu obsahovo podstatne zmenenú.

Keďže vedenie Mesta Sereď na písomnú žiadosť o zaujatie stanoviska k takto vážnej  veci nereagovalo a pri pokuse stanovisko získať telefonicky prednosta MsÚ Krajčovič arogantne zložil telefón, Mesto Sereď požiadame o zverejnenie informácií v súlade so zákonom  211/2000 Z.z.

Pripomíname verejnosti, že je hanbou mesta, keď občania a média musia v takto zjavných pochybeniach konkrétnych ľudí informácie žiadať podstatne zložitejšou cestou za použitia zákona ukladajúcim tzv. "osobe povinnej"  povinnosti informácie zverejniť a takto ich teda nútiť k plneniu si povinností, za ktoré sú občanmi platení.

Znovu sa verejne pýtame - ako hlboko je vedenie mesta ochotné a schopné klesnúť vo vzťahu k informovaniu občanov o veciach verejných a dianí na úrade, ktorého chod občan v plnej miere platí?

Z informatívnych dôvodov uvádzame, že za zamestnancov zodpovedá a riadi ich prednosta  (úradník) Ing. Tibor Krajčovič  (v minulosti mu primátor mesta Tomčányi svojim rozhodnutím   z verejných peňazí udelil odmeny vo výške  65 650 Eur)  a za úrad ako celok a vlastne za dianie na ňom pred občanmi nesie zodpovednosť nimi priamo volený a platený primátor mesta  t.č.  Ing. Martin Tomčányi.

- - -

Nakoľko v tomto prípade evidentne došlo k závažnej pravdepodobne účelovej manipulácii s obsahom zápisnice z rokovania legálneho poradného orgánu MsZ pri rozdeľovaní verejných finančných zdrojov vysokej hodnoty, žiadame primátora a štatutára mesta mesta, ako aj poslancov MsZ (verejných činiteľov), aby vec nechali prešetriť orgánom činným v trestnom konaní v snahe vylúčiť (alebo potvrdiť) porušenie zákona konkrétnymi za zápisnicu a zverejňovanie pravdivých informácií o rozdeľovaní finančných dotácií zodpovednými osobami.


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign