Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Ludia netusia, aku maju moc...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Otázky na kandidátov na post primátora položené redakciou seredonline

Vo video rozhovoroch s kandidátmi na post primátora mesta Sereď sme Vás už oboznámili, že sme kandidátom, ktorý sa natáčania zúčastnili, odovzdali 23 otázok, na ktoré sme požiadali odpovedať. Odpovedať mohli len formou ÁNO / NIE. Otázky a odpovede uverejňujeme. - - - 1. Mesto Sereď má mimoriadne výbornú geografickú polohu. Takmer centrom mesta tečie rieka Váh, poza mestom ide rýchlostná komunikácia spájajúca západ s východom Slovenska. Máme blízko do Bratislavy i metropol dvoch susedných štátov. Myslíte si, že za ostatných dvadsať rokov bola táto poloha mesta využitá dostatočne? ÁNO /NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : 0 NIE : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, 2. Myslíte si , že cestovný ruch je vhodným zdrojom príjmov a ako áno budete rozvoj cestovné-ho ruchu podporovať? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 3. Chod úradu musí byť transparentný. Aby sa predišlo možnej korupcii a zvýhodňovaniu napríklad spriaznených firiem či firiem rodinných príslušníkov pri zadávaní zákaziek, ste ochotný všetky zákazky zadávané MsÚ zverejňovať vopred a to minimálne s týždňovým predstihom aj cez SOL? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 4. Jednoznačnou kontrolou verejnosti sa rozumie napríklad bezodkladné uverejňovanie všetkých zmlúv a faktúr týkajúcich sa chodu MsÚ a s chodom spojených činností na internete. Súhlasíte s týmto tvrdením a ste ochotný zaviesť túto prax hneď po nástupe do funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : S.Kramárová 5. Finančné zdroje na podporu športu sú obmedzené. Ste za ich proporcionálne rozdeľovanie medzi všetky kluby v meste a rovnocenne medzi všetky druhy športov? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV: ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 6. Môžete verejne vyhlásiť, že nebudete žiaden druh športu uprednostňovať pred iným? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 7. Úradníci by pri svojej práci mali vychádzať v ústrety občanom. Aj pri vybavovaní bežných záležitostí občanov na úrade by mali poradiť, pomôcť, vysvetliť a všemožne vyjsť občanom v ústrety. Súhlasíte s týmto názorom? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 8. Vážnym problémom v meste sú neplatiči v mestských soc. bytoch na Trnavskej ulici. Podobná situácia je i s dlhmi za služby v komplexe rodinných domov prevažne rómskych obyvateľov na Cukrovarskej ulici. . Ide o problém, ktorý nebol v niektorých prípadoch riešený (minimálne bol obchádzaný a zjednodušovaný) viacej ako sedem rokov. Mesto – teda my všetci, prišlo nekonaním kompetentných ľudí o nemalé finančné prostriedky. Aby sa predišlo špekuláciám, vykonáte potrebné právne kroky, ktoré by objektívne posúdili mieru zavinenia v daných prípadoch, resp. aby bolo objektívne posúdené, či neprišlo k zanedbaniu si povinností pri správe cudzieho majetku konkrétnymi osobami? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 9. Za uplynulé obdobie sme na viacerých prácach v meste (rekonštrukcia ciest, chodníkov a pod.) zaznamenali mimoriadne zlú kvalitu odvedených prác. Niektoré práce museli byť opravované prakticky hneď po ich realizácii. Napriek tomu, kolaudácia vykonaných diel prebehla a firmy dostali za prácu zaplatené. Pripúšťate možnosť zlyhania kontrolnej funkcie konkrétnej osoby na MsÚ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 10. Ak zlyhanie kontrolného mechanizmu pripúšťate, vykonáte všetko preto, aby ste odhalili kto zlyhal a aký na to mal dôvod? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 11. Ste ochotný a schopný vykonať opatrenia, ktoré zamedzia preberaniu nekvalitne odvedených prác dodávateľskými firmami a tým plytvaniu s finančnými prostriedkami nás všetkých? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 12. Zaväzujete sa všetky práce objednávané MsÚ zadávať formou verejného obstarávania a teda maximálne transparentne? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 OTÁZKU UPRAVIL : ODPOVEĎ NIE JE MOŽNÉ UZNAŤ - J.TROJÁK 13. Už viacej krát sme boli svedkami vyhlásení, že niektorí vedúci odborov si svoju prácu nevykonávajú dostatočne kvalitne a zlyhávajú aj ich organizačné schopnosti. Jedným z najvhodnejších a zároveň transparentným a spravodlivým riešením je vypísanie výberových konaní na obsadenie všetkých riadiacich funkcií na MsÚ a v organizáciách, ktoré pod MsÚ spadajú. Súhlasíte s takýmto tvrdením? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 14. Ak s tým súhlasíte, ste ochotný zaviazať sa, že výberové konania vyhlásite do 3 mesiacov od nástupu do funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL : J.Himpán 15. Podľa viacerých názorov, je na MsÚ prezamestnanosť . Plánujete obmedziť počet zamestnancov úradu a jeho chod zefektívniť? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M.Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL : J.Himpán 16. Prepustenie aj neschopného zamestnanca je veľmi citlivou otázkou. Pre vedúceho pracovníka však v záujme šetrenia finančných zdrojov sú aj takéto opatrenia nevyhnutnosťou. Ste ochotný postupovať aj takto radikálne? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE: 0 17. Veľakrát opakovanou teóriou je, že volení zástupcovia a úradníci majú byť služobníkmi občanov. Súhlasíte s týmto tvrdením? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 JEDNOZNAČNE NEODPOVEDAL - J.Himpán 18. Prijímate verejnú kontrolu občanov prostredníctvom médií ako štandardný prvok demokracie a transparentnosti? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 19. Myslíte si, že SeredOnLine.sk za ostatné takmer tri roky prispeli ku zvýšeniu transparentnosti a verejnej kontroly nad činnosťou MsÚ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 20. Myslíte si, že SOL – noviny tvorené občanmi mesta dokázali nestranne, objektívne a dostatočne promptne informovať verejnosť o činnosti MsÚ a o živote v meste ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 21. Ste ochotný verejne sa zaviazať, že minimálne raz mesačne budete prostredníctvom médií informovať občanov o dianí na MsÚ, o jeho smerovaní a dôležitých činnostiach? Ste ochotný zaviazať sa, že budete úrad viesť tak, aby bol sústavne k dispozícii občanom ? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 22. Myslíte si, že SOL je vhodným on line informačným prostriedkom vo vzťahu mesto -občan? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0 23. Zastávate názor, že neplnenie sľubov daných občanom pred voľbami je dôvod na odstúpenie voleného zástupcu z funkcie? ÁNO/NIE ODPOVEDE KANDIDÁTOV : ÁNO : S.Kramárová, J.Troják, P.Rampašek, J.Himpán, M. Tomčányi, M.Lovecký, NIE : 0

Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
›REGISTROVANÍ MENOM‹
registrovaní nickom
všetci

Pre pridávanie komentárov k článkom sa prihláste. Ak nemáte prihlasovacie meno a heslo, zaregistrujte sa tu.

Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign