Prihlásiť sa Prihlásiť sa | Registrácia Nová registrácia

Najhorsia je mlciaca vacsina...
Označenie inzercie
Transparentná samospráva
Transparentná samospráva pre Šintavu
Označenie inzercie

ISSN 1337-8481   Dnes je 9. 11. 2019, meniny oslavuje: , zajtra
RSS Export článkov
Top panel
RubrikyRubriky
Videá

Falšoval primátor podpisy?

Miloš MajkoDátum21. 02. 2013 23:04:09TémaINFOSLOBODA
200

Trenčianske Teplice  |   V samosprávach po celom Slovensku sa dejú čudné veci. Hlavne v poslednom období, akoby sa so škandálmi, kauzami a problémami roztrhlo vrece. Nie sú ušetrené malé obce ani veľké mestá. To akosi nám dáva tušiť, že niečo nie je v poriadku. Niečo nefunguje. Alebo, že by fungovalo viac, ako je zdravé a spoločnosťou tolerovateľné?

Už niekoľko dní médiá pretriasajú kauzu   Trenčianskych Teplíc bytostne sa týkajúcu dvoch poslankýň  MsZ a primátora mesta. Falšovanie a anonymné udávanie. Čím je táto kauza tak trochu výnimočná? Obidve poslankyne majú v rukách znalecký posudok a ďalšie materiály, ktorých výpovednú hodnotu je  zatiaľ určite ťažké spochybniť. 

Poslankyne MsZ    Zuzana Ďurmeková  a Monika Psotná  nás oslovili a požiadali o stretnutie.  Dohodli sme sa a operatívne sme sa stretli  asi na pol ceste v jednej z piešťanských kaviarní. Po asi štyri a pol hodinovej debate sme zapli kameru a vznikli zaujímavé výpovede dvoch žien, ktoré sa do kolobehu niekoľko mesačných problémov dostali tak rýchlo, že sa nestíhali čudovať. Viac vo videorozhovore.

- - -

V piatok ráno má byť občanom  Trenčianskych Teplíc distribuovaný tento list.

Čitatelia novín si už nepochybne zvykli na to, že sa snažíme uverejňovať podľa možnosti materiály, ktorých autorstvo je nespochybniteľné.  List, ktorý nám dali k dispozícii si môžete prečítať. 

Vážení spoluobčania,

   podľa vašich reakcií ste so znepokojením a pobúrením prijali závažné informácie uverejnené 18.2.2013 v hlavnom spravodajstve TV Markíza a RTVS (pozri archív RTVS - regionálny denník 18.2.2013 o 17.30 hod. a správy o 19.00 hod. od 12.min.), týkajúce sa osoby a činnosti primátora nášho mesta Štefana Škultétyho. Uverejnené skutočnosti vrátane dlhodobého a opakovaného dehonestovania, napádania a ironizovania viacerých poslancov a občanov mesta, ako aj zatajovania zmlúv a skutočností okolo sporných predajov majetku mesta sú natoľko závažné, že aj mnohí, ktorí mu doteraz fandili a často ho aj nekriticky  obhajovali zostali šokovaní. Primátor sa rád na verejnosti a v médiách prezentuje ako pokrokový, ústretový predstaviteľ otvorenej a transparentnej samosprávy. Snaží sa pôsobiť dojmom dôveryhodnosti a predstieranej serióznosti. Veci však mnohokrát nie sú také, akými sa javia.  Žiaľ,  stalo sa to aj v Trenčianskych Tepliciach !!! Okrem nezanedbateľnej skutočnosti, že primátor je v meste iba účelovo prihlásený k trvalému pobytu a v skutočnosti aj s rodinou žije v Trenčíne, chceme poukázať na jeho protiprávne, amorálne, nečestné a spoločensky nebezpečné konanie.

   Ako zvolený primátor  po komunálnych voľbách v novembri 2010  nevyvinul žiadne úsilie o konštruktívnu spoluprácu a komunikáciu so všetkými poslancami, ale naopak dehonestoval, napádal a ironizoval časť poslancov a tým polarizoval MsZ  a aj obyvateľov mesta. O mnohých jeho praktikách a vyjadreniach ste sa mohli presvedčiť pri sledovaní záznamov zo zasadnutí MsZ. Nezveličujeme, ale podobné  metódy a praktiky sa používali v neslávne známych 50-tych rokoch v období kultu osobnosti. Posúďte sami:  

18.3.2011 – na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v TN bol doručený list s názvom Vec: podnet na preverenie výkonu práce profesionálneho rodiča – na poslankyňu Moniku Psotnú. List bol podpísaný ako „Občania Baračky“.

18.3.2011 – na Inšpektorát práce v TN bola doručená Sťažnosť na podnikateľku, poslankyňu Zuzanu Ďurmekovú. List bol podpísaný „ Monika Psotná“.

19.5.2011 – poslankyni Monike Psotnej bol z Inšpektorátu práce v TN doručený list – ktorý reagoval na jej údajný podnet, ktorým údajne žiadala preskúmanie podmienok u podnikateľky, poslankyni Z. Ďurmekovej.

M. Psotná vyžiadala v ÚPSVaR TN a z IP TN fotokópie oboch podaní + obálky. Po vzhliadnutí rukopisu vedela, že rukopis pozná a tušila, kto je pisateľ oboch udaní.

24.8.2011 – M. Psotná podáva na Okresnej prokuratúre v TN trestné oznámenie na neznámu osobu - s podozrením na konkrétnu osobu – PhDr. Štefana Škultétyho.

10.11.2011 na Obvodnom oddelení PZ v Tr. Tepliciach v tejto veci Š. Škultéty do zápisnice uviedol: „Ja si absolútne neviem vysvetliť skutočnosť, že mňa Mgr. Psotná uviedla ako potenciálneho možného páchateľa pri písaní anonymu a taktiež pri písaní sťažnosti na Inšpektorát práce Trenčín.“ ďalej citácia: „Taktiež neviem uviesť skutočnosť, na základe akých podkladov Mgr. Psotná vyvodila záver, že som ju v jej mene podpísal vo veci sťažnosti na pracovné podmienky. Neviem si vysvetliť jej konanie.“ Ďalej citácia: „Nie nemám záujem jej uškodiť v osobnom živote. To je všetko, čo chcem k danej veci uviesť. Prehlasujem, že všetko čo som povedal sa zakladá na pravde, nič som vedome nezamlčal ani si nevymyslel.“

21.11.2011 Obvodné oddelenie PZ v Trenčianskych Tepliciach prerušuje trestné stíhanie vo veci prečinu ohovárania bez vykonania ďalšieho dokazovania.

27.11.2011 Monika Psotná podáva sťažnosť proti predmetnému uzneseniu a trvá na vyhotovení znaleckého posudku z oblasti grafológie.

14.12.2011 Okresná prokuratúra v Trenčíne vyhovela sťažnosti a zrušila uznesenie o prerušení trestného stíhania. Skonštatovala, že príslušník PZ vydal uznesenie predčasne, bez zabezpečenia dostatočných dôkazov a uložila poverenému príslušníkovi PZ, aby vo veci znova konal a rozhodol.

03.02.2012 na Obvodnom oddelení PZ v Tr. Tepliciach Š. Škultéty do zápisnice uviedol: „Nie je v mojom záujme žiadnu osobu priamo z osočovania obviňovať, avšak ja vyjadrujem podozrenie že osoby poslancov Mestského zastupiteľstva Trenčianskych Teplíc a to Zuzana Ďurmeková, Marian Kočiš, ďalej podnikateľ Igor Chyla a dôchodca Ján Mano mohli byť zúčastnení na čine, ktorý je predmetom vyšetrovania.“ Ďalej citácia: „Prehlasujem, že všetko čo som povedal sa zakladá na pravde, nič som vedome nezamlčal ani si nevymyslel“.

23.1.2013 – Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, odbor prírodovedného skúmania a kriminalistických analýz, Bratislava vydáva Znalecký posudok vo veci prečinu ohovárania ČES:PPZ-KEU-BA-EXP-2012/3007 – v závere je uvedené:

* Bod 7 – Zistiť, či sporný originál obálky „Sťažnosť“ spoločne s podpisom originálu listu vo veci sťažnosti na pracovné podmienky s podpisom Monika Psotná napísal PhDr. Štefan Škultéty. Odpoveď: ......Sporný podpis na origináli listu „Vec: sťažnosť na pracovné podmienky a nelegálne zamestnávanie“ na ktorom je uvedený v odtlačku pečiatky dátum 18.3.2011 nami ozn. SM 1/61-12, vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty.

* Bod 8 – Zistiť, či sporný originál obálky „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ napísal PhDr. Štefan Škultéty. Odpoveď: Sporné zápisy na obálke „Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“, na ktorom je uvedený v odtlačku pečiatky dátum 17.3.2011 nami ozn. SM 3/61-12, vyhotovil PhDr. Štefan Škultéty.

   Šfefan Škultéty nielenže písal na poslancov udania, na polícii krivo vypovedal, ale ešte aj nepravdivo obviňoval ďalších poslancov a členov komisie s cieľom vyvolať medzi nimi vzájomnú nedôveru, nevraživosť a napätie. Primátor mesta dostal od občanov mandát na to, aby ľudí spájal a vytváral  vhodné prostredie. Toto jeho konanie je odsúdenia hodné, morálne nízke a spoločensky nebezpečné. Primátor je osoba verejne činná a známa, sú na ňu kladené zvýšené nároky týkajúce sa nielen čestnosti a hodnovernosti, ale aj jej úcty k Ústave SR, k ústavnym zákonom, k zákonom a k ostatným všeobecne záväzným právnym predpisom a tiež k ochrane dôstojnosti, cti, dobrého mena a povesti každej fyzickej osoby !    

 

  Vážení spoluobčania,

pravda, aby bola pravdou zrejme musí byť popretá, odmietnutá a opäť prijatá. Niekedy jej môže dlhšie trvať, kým sa zrodí. Tejto pravde to trvalo takmer dva roky.

   Mnohí ste v osobnom kontakte s PhDr. Štefanom Škultétym a preto majte na pamäti, čoho je tento človek schopný !!! 

   Primátor mesta Štefan Škultéty vo vyjadreniach pre médiá naďalej klame a zavádza, nerešpektuje Policajný zbor SR, nectí právne predpisy, čím porušuje sľub, ktorý zložil.

Vyzývame Štefana Škultétyho, aby sa vzdal funkcie primátora mesta Trenčianske Teplice !

Poslanci MsZ:  Ďurmeková Zuzana,   PhDr. Kočiš Marian,   MUDr. Oriešek Roman,

                          Mgr. Psotná Monika,   Ing. Strieška Peter,   MUDr. Žbirková Darina

Viac:  www.tteplice.sk,  alebo  Facebook – skupina  Zachráňme Teplice


- - -

Z dôvodu dodržania objektivity, sme sa snažili telefonicky nakontaktovať aj na primátora mesta   Trenčianske Teplice. Nepodarilo sa nám to, preto sme mu zaslali e-mail.

reporter24

 
komu: primator,

Vazeny pan   Dr. Štefan Škultéty, primator mesta  Trencianske Teplice!

Dnes nasu redakciu oslovili niektori poslanci  MsZ  mesta  Trencianske Teplice a poskytli nasmu mediu rozhovor vo veci falsovania listov a udajov v nich  Vasou osobou. Na stretnuti sme mali moznost vidiet znalecky posudok a dalsie podklady, ktorymi v danej veci poslanci disponuju.
Nakolko chceme citatelom a divakom priniest informacie korektne, Vam tymto  davame moznost vyjadrit  Vase stanovisko k predmetnej veci, ktora bola v tychto dnoch medializovana  viacerymi mediami a televiziami.
Vase stanovisko  (ak bude dorucene e-mailom)  uverejnime v plnom zneni bez akychkolvek uprav. Ak mate zaujem o vyjadrenie na kameru, prosim informujte nas tak isto e-mailom.

S pozdravom
Milos Majko

kontakt: 0907 277 777

- - -

Odpoveď do uverejnenia tohto materiálu nám doručená nebola. Ak primátor odpovie, e-mail od neho prinesieme v aktualizácii materiálu alebo samostatnom článku.

Nebudeme hovoriť, ktorá zo strán má pravdu, no v každom prípade  je smutné, že takáto kauza vôbec vznikla.  Vyzerá to tak, že  demokracia niekde opäť dostáva minimálne zopár  faciek. Všimnú si to aj občania? 

 

Poznámka: SOL nezodpovedajú za obsah listu. Vo videu sú autentické vyjadrenia poslankýň MsZ a sú uverejnené bez akéhokoľvek strihu. Materiály na publikovanie poskytli poslankyne MsZ.


Fotogaléria k článku:

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

Zobraziť všetky fotografie
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko

200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko
200
Autor: Miloš Majko


Skryť všetky fotografie

Video k článku:


Komentáre k článku:

Komentovať môžu:
registrovaní menom
registrovaní nickom
›VŠETCI‹

UPOZORNENIE: Zo strany vydavateľa novín ide o pokus zachovať určitú formu voľnej komunikácie – nezneužívajte túto snahu na osočovanie kohokoľvek, na ohováranie či šírenie údajov a správ, ktoré by mohli byť v rozpore s platnou legislatívou SR a EÚ alebo etikou.

Komunikácia medzi užívateľmi a diskutujúcimi ako aj ostatná komunikácia sa v súlade s právnym poriadkom SR ukladá do databázy a to vrátane loginov - prístupov užívateľov . Databáza providera poskytujúceho pripojenie do internetu zaznamenáva tiež IP adresy užívateľov a ostatné identifikačné dáta. V prípade závažného porušenia pravidel, napríklad páchaním trestnej činnosti, je provider povinný vydať túto databázu orgánom činným v trestnom konaní.

Upozorňujeme, že každý užívateľ za svoje konanie plne zodpovedá sám. Administrátor môže zmazať príspevky, ktoré budú porušovať pravidlá diskusie, prípadne budú obsahovať reklamu, alebo ich súčasťou budú reklamné odkazy. Vydavateľ novín a redakcia nezodpovedá za obsah príspevkov diskutujúcich a nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov.

Pridať komentár
Usporne vykurovanie
Označenie inzercie
Vyhľadávanie
Posledné komentáre

Bottom panel

© transparentnasamosprava.sk všetky práva vyhradené. Obsah novín je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z. a medzinárodným právom.
Prepis , šírenie, či ďalšie kopírovanie tohto obsahu alebo jeho časti, a to akýmkoľvek spôsobom je bez predchádzajúceho súhlasu vydavateľa alebo autora článku zakázané.
Design: © Mgr. Matej Fraňo Logo a názov novín: © Miloš Majko
Noviny sú aktualizované priebežne.
Články uverejnené na transparentnasamosprava.sk neprechádzajú jazykovou korektúrou.
Redakcia a vydavateľ novín nezodpovedá za obsah autorov jednotlivých príspevkov. Redakcia a vydavateľ nenesie prípadné právne následky za názory autorov príspevkov a príspevky v diskusiách uverejnených v novinách.

Farby laky

Webdesign