štvrtok, 7 decembra, 2023

Firmy sa menia, konateľ Krošlák a dlhy voči Mestu Sereď zostávajú

Najčítanejšie

Rok 2021 bude možno prelomový a ľudia sa dozvedia mnoho, možno aj také veci, o ktorých mnohí chcú, aby zostali skryté. Nitky sa rozpletajú a je otázkou času, čo sa dozvieme ďalej. Na úvod poukážem na článok, ktorý bol dnes v noci uverejnený na Aktualitách.

https://www.aktuality.sk/clanok/853541/daniari-radili-podnikatelovi-ako-sa-zbavi-blokacie-majetku-za-uplatok-400-tisic-eur/

Aby som Vás uchránil od dlhého čítania, vyberiem z článku podstatné časti. „Policajná akcia Judáš, zameraná na vysokopostavených policajtov, daniarov a príslušníkov tajnej služby, vyplavila na povrch aj prípad „vypaľovania“ spoločnosti Bopal a jej konateľa a majiteľa Dušana Bočkaya z Nitry…. Ročné tržby Bopalu presahovali sumu 23 miliónov eur a za uplynulých 10 rokov vždy vykazovala slušné zisky – napríklad takmer 219-tisíc eur po zdanení za rok 2018“ Tu by som pripomenul, že spoločností, ktoré majú v názve Bopal je hneď niekoľko a vo všetkých bol alebo je konateľom Dušan Bočkay. Spoločnosti Bopal bol zablokovaný majetok v hodnote 4 až 5 miliónov eur predbežným opatrením. „Krátko po zablokovaní aktív firmy Bopal sa jej majiteľ a konateľ Dušan Bočkay stretol v máji 2018 so štátnymi úradníkmi v kaviarni na Bajkalskej ulici v Bratislave s tým, že jeho problém s daniarmi vedia vybaviť za úplatok vo výške 400-tisíc eur.„Jediný spôsob, akým je možné zrušiť predbežné opatrenie na blokáciu majetku spoločnosti, je preukázanie záväzku spoločnosti voči tretej osobe,“ radili Bočkayovi daniari z finančnej správy. Uvádza sa to v rozhodnutí Špecializovaného trestného súdu o ich vzatí do väzby.“

V článku sa tiež dočítate o napojení firiem priamo na Dušana Bočkaya.

Jednou zo spoločností z portfólia Dušana Bočkaya bola aj spoločnosť Bopal SK s.r.o. Táto spoločnosť, ktorej bol Bočkay konateľom sa v septembri 2020 premenovala na GreenCon Recycling a jej konateľom sa stal Ing. Tomáš Krošlák. Od toho istého dňa sa spoločníkom GreenConu stala spoločnosť Starmind Investment a.s., ktorej akcionárom sa stal Dušan Bočkay. Takže bývalý konateľ Bopalu sa stal jedným zo spoločníkov Krošlákovho GreenConu. Toho Krošláka, ktorý bol konateľom spoločnosti Tekadex, ktorá dostala do prenájmu mestský pozemok v Malom Háji, na ktorom vyrástla bioplynová stanica, na ktorú dostala spoločnosť BPS Vlčkovce dotáciu z PPA. Aby to bolo ešte viacej zamotané, tak v spoločnosti Tekadex bola jedným zo spoločníkov spoločnosť Bopal s.r.o., ktorej konateľom bol Dušan Bočkay. Spoločníkom Bopal s.r.o. bola spoločnosť BOPAL CORPORATION Limited so sídlom v Hong Kongu v Čínskej ľudovej republike. Spoločníkom už spomínanej spoločnosti BPS Vlčkovce sa stala spoločnosť Tekadex a jej konateľom Tomáš Krošlák.

Aby som to zhrnul. Spoločnosť Tekadex (konateľ Ing. Krošlák) podpísala v roku 2013 zmluvu s mestom Sereď na prenájom pozemku v Malom Háji za účelom uskladňovania biologicky rozložiteľného odpadu(BRO) a jeho následné spracovanie v bioplynovej stanici. Zároveň sa zaviazala vykonávať bezplatne odvoz BRO od rodinných domov až do roku 2045. Následne spoločnosť BPS Vlčkovce (spoločníkom je TEKADEX, jedným z konateľov Ing. Krošlák) dostala nenávratný finančný príspevok od PPA vo výške 859 515 € na vybudovanie bioplynovej stanice na tomto pozemku prenajatom spoločnosti TEADEX od mesta  a stala sa jej vlastníkom a prevádzkovateľom. Spoločnosť Tekadex vypovedala mestu Sereď nájomnú zmluvu v septembri 2020, pretože od mája nedokázala zabezpečiť odvoz BRO a ani nemala oprávnenie nakladať s bioodpadom.  Po uplynutí 3-mesačnej výpovednej lehoty táto nájomná zmluva s mestom skončila ku dňu 31.12.2020 s tým, že spoločnosť TEKADEX zostala dlžná mestu Sereď niekoľko desiatok tisíc eur.  V roku 2019  spoločnosť Bopal SK s.r.o. začala prevádzkovať bioplynovú stanicu na základe zmluvy s BPS Vlčkovce. 19.9.2020 Bopal SK s.r.o. zaniká a vzniká GreenCon recycling s.r.o. (išlo v podstate len o zmenu názvu spoločnosti, pretože IČO, všetky práva spoločnosti preberá po BOPAL SK s.r.o) a konateľom sa stáva Tomáš Krošlák. Na bioplynovú stanicu je plomba v prospech banky.

Koncom roka 2020 mesto Sereď vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž o nájom pozemku v Malom Háji, na ktorom stojí aj bioplynová stanica. Jediný uchádzač o pozemok je GreenCon recycling, avšak komisia nevyberá nikoho hlasovaním 2 za proti 3. Následne je vyhlásená opakovaná verejná obchodná súťaž,  do ktorej sa opakovane prihlásil len GreenCon, avšak teraz už je úspešný. K žiadnej zmene pritom neprišlo, ba dokonca sa vynorili pochybnosti o nelegálnej skládke plastového odpadu na mestskom pozemku. Otázne je, kto z členov komisie zmenil názor, zahlasoval tak, že uchádzač vybraný bol a čo ho k tomu viedlo. Faktom však zostáva, že Ing. Krošlák ako konateľ spoločnosti TEKADEX ukončil nájom tohto mestského pozemku k 31.12.2020 s dlhmi, ktoré nebude ľahké pre mesto od neho vymáhať a od 1.1.2021 začína ako nájomca tohto istého pozemku, ale už ako konateľ spoločnosti GreenCon Recycling.

O tom ako fungoval zber a následné spracovanie BRO na pozemku v Malom Háji, sa písalo niekoľko článkov. Tento príspevok chcel upozorniť len na veľmi podivné fungovanie rôznych firiem na mestskom pozemku, no viac-menej vždy s tým istým konateľom a jeho spoločníkmi.

 

 

(Poznámka redakcie: Autor článku je redakcii známy, nakoľko článok bol podpísaný a jeho uverejnenie bolo konzultované aj telefonicky. Autor však požiadal o zachovanie anonymity, čo redakcia rešpektuje.)

 

Podobné články

38 KOMENTÁRE

 1. Neuveriteľné tak firma čo dlhuje mestu sa v podstate len premenuje a napriek tomu že mestu dlhuje peniaze mesto s nou znovu uzatvára zmluvu. Martin a ty o všetkom vieš a nekonáš? Alebo nekonáš lebo z toho niečo máš?

 2. Asi to nie je jediný prípad. Je tu viac podivných vecí, nad ktorými sa ľudia zamýšľajú. Napr. MsBP poskytnutá pôžička Energetike… Dokiaľ sú pri moci, musia všetko rozpredať, všetko zničiť. Bolo treba vyrúbať stromy v Malom Háji, aby sa tam uvelebil podvodník, ktorý bude v tom pokračovať? Všetko robia si po svojom, či s tým ľudia súhlasia, alebo nie, ako by im to všetko patrilo. So svojim majetkom inak zaobchádzajú. Z cudzieho krv netečie.

 3. Martin ste jeden hnus a špina keď toto dovolíte.Videla som reportáž na Jojke a Veselický tam povedal že lviete o tom.Vy sa nezastavíte pokiaľ vás nezatvoria ako Kočnera?Nehanbíte sa???????Čo sa tam vlastne vôbec skladuje?

 4. To. Anonym 11:23 – Martinovi to príde trochu neskôr, lebo na fb želal „svojim“ ľuďom všetko dobré v Novom roku len včera 7.1 😁

 5. to ktory dobraci schvalily. tym istym ludom,len zmenenej firme. to mesto ma tolko penazi,ze sy to moze dovolit. hlavne ze nam zvysily poplatok za smeti. ved niekto to musi zaplatit.

 6. obcan seredi platiaci vsetky dane. 8. januára 2021, 13:13 – skusme sa pytat (tu zatial my 😉 ) na dovod takehoto konania KONKRETNYCH LUDI s menami a funciami.

 7. poslanci zvolili komisiu s 5 timi členmi Pri prvom pokuse hlasovanie bolo 2 ja za a 3 ja proti. Takze to kroslak nedostal Potom poslanci zvolili tu istu komisiu. Nasledoval pokus číslo 2. Ten skončil 3ja za 2ja proti. Jedna členka komisie totiž zrazu zmenila názor. Pýtate sa prečo? Neviem možno preto lebo od začiatku roka sa stala zamestnancom mesta okrem iného aj ako nová hovorkyňa mesta.

 8. Nezdá sa mi celkom férové spájať vyhodnotenie OVS komisiou s konaním, resp. nekonaním mesta v prípade porušovania zmluvných podmienok nájomcom. O serióznosti firiem v ktorých pôsobí pán Krošlák sme viacerí poslanci verejne zapochybovali už na zastupiteľstve dňa 12.11. Členovia komisie sa však rozhodovali na základe ekonomickej analýzy a taktiež na základe názoru legislatívno právnej komisie (na zasadnutí ktorej som bol prítomný), že nie je možné zo súťaže vylúčiť uchádzača, ktorého konateľ pôsobí aj v spoločnosti dlhujúcej mestu, nakoľko ide o inú právnu subjektivitu.
  Konanie firiem pána Krošláka, resp. pána Bočkaya v rozpore s nájomnou zmluvou je druhá vec. Práve preto poslanec Dušan Irsák, s jednohlasnou podporou komisie RMaŽP (a teda aj pani Slahučkovej) na poslednom zastupiteľstve interpeloval pána primátora s otázkou, aké kroky podniklo mesto k riešeniu tohto problému. Z odpovedi pána primátora (pripojím v ďalšom komentári) vyplýva, že mesto nevyzvalo nájomníka na odstránenie skládky plastového odpadu a len čaká na výsledky kontroly Slovenskej inšpekcie ŽP.

 9. DI/ Enviromentálna záťaž, na pozemkoch mesta Sereď v lokalite Malý Háj.
  Interpelujem Vás p. primátor v mene obyvateľom mesta, a to ako zodpovednú osobu, aké kroky k riešeniu tohto problému urobilo Mesto Sereď?

  Odpoveď primátora:
  Podľa našich informácií Slovenská inšpekcia životného prostredia začala okamžitú kontrolu na predmetnom mieste už 28. septembra 2020. S konateľom spoločnosti komunikujeme niekoľkokrát za týždeň. Podľa jeho informácií, posledný kontakt mal s inšpekciou pre 3 týždňami, kedy odovzdal
  ďalšie inšpekciou požadované dokumenty. A volali sme aj my na inšpekciu, kedy budeme mať výsledky kontroly. Do dnešného dňa ich ešte nemáme.

  O plastoch, uložených na podnikateľovi prenajatom pozemku mesta, treba uviesť, že o nich vieme. Sú určené na výrobu izolačných dosiek. Vyrábané budú z plastov + tetrapakov a biologicky rozložiteľného odpadu pozbieraného v meste Sereď. Recyklačná linka nutná na túto výrobu bola pre opatrenia súvisiace s COVID–19 pozdržaná v Nemecku. Aj potrebné povolenia v tejto „pandemickej dobe“ akosi dlhšie trvajú vybaviť.

 10. Ak sa Vám nepozdáva niečo, či už na mojich vyjadreniach, alebo hlasovaniach, pokojne mi zavolajte. 0907 626327 Rád si s vami vydiskutujem, prečo si myslíte že sedím na dvoch stoličkách, resp. že sa riadim rozumom niekoho iného 🙂

 11. Reagoval som na komentáre z ktorých vyplývalo, že členka komisie zmenila svoje rozhodnutie na základe svojej novej (budúcej) pozície zamestnankyne mesta. Nakoľko som o tejto OVS komunikoval v tom čase nie len s ňou ale aj inými členmi, viem že rozhodovanie nemali vôbec jednoduché. Rozumnou kampaňou by bolo skôr „čušať“ a mať pokojný piatok. No nie?

 12. Pre Kurebela a hlavne pre všetkých, ktorí veria tejto omáčke typu „Aj potrebné povolenia v tejto „pandemickej dobe“ akosi dlhšie trvajú vybaviť“. Veď keď to sledujem tak vidím, že ten GreenCon tam má tie plasty pol roka. Čo to má s linkou spoločné? A súťaž vyhral GreenCon ku koncu roka 2020 s nájmom od 1.1.2021. Nie? Tak keď viete o plastoch od roku 2020, prečo ste nič nerobili? Povolenie z mesta na to nemal a v územnom pláne mesta tam je bioplynová stanica. Toto sú také oblbovačky. Na pozemku mesta a bez súhlasu mesta v rozpore s územným plánom mesta skladoval plastový odpad a konanie mesta? Inšpekcia začala okamžitú kontrolu. A mesto dalo podnet na túto kontrolu? Prečo to mesto neoznámilo ako čiernu skládku keď o tom vedelo? Lebo nechcelo? Prečo ste to neohlásili aktivisti, keď ste o tom vedeli?

 13. Breses na zlý strom. Skupina poslancov aj aktivistov na toto upozorňuje mesiace. Ale ten kto môže konať (mesto zastúpené štatutárom) je ticho a všetko toleruje. Vyhovára sa že veď SIŽP robí kontrolu. Polícia tiež preto od toho dáva ruky preč. Pritom práve mesto,ktoré je majiteľom pozemku by malo mať najväčší záujem.cslu vec vyriešiť. Ale vidíte, vedenie je spokojné s p. Krošlákom aj so stavom skládky a nerobí nič aby to zmenilo. Pár poslancov či aktivistov Krošláka z pozemku nedostane ani mu nezakáže voziť odpad z cudziny, lebo on s nimi nič nemá on má len vzťah s mestom, ktoré niekto zastupuje…

 14. Mesto toleruje čiernu skládku v rozpore s územným plánom!
  platí pohľadávky za súkromnú spoločnosť, toleruje pohľadávky voči mestu.
  komisia zložená s poslancov mu v OVS odklepne další biznis na pozemkoch mesta?
  P. Kurbel, a pani Fačkovcová obhajujete neobhajitelné.
  Ta skládka mala byt odstanená, to čo dotyčný podnikateľ prezentuje na to nemá žiadne ale žiadne oprávnenie.
  To naozaj sa stotožnujete s čiernou skládkou a spravovaním odpadu v chránenom území v na pozemkoch mesta? Naozaj potrebujeme zvážať odpad do Serede a ešte ho tu aj spracovávať? Povolenia budete odsúhlasovaní dodatočne?
  Brucho a prednosta si môže gratulovať, opäť mu to vyšlo.
  A že sa nenašiel iný Zaujemca? / dohodnuté vopred, videli ste ten bordel čo tam nechala bývala spoločnosť?
  Skúste sa opýtať pána prednostu ako firme pomáha a kam všade ale všade sa dovolil zvážať odpad z celého mesta.

 15. Tak rozmyslam, kedy ludia dokazu identifikovat podstatu problemu.

  Problemom nie su dvaja ci traja, ani štyria poslanci, ktori VEREJNE vystupia proti zjavnym spinavostiam, tunelom a podvodom robenym na mestskom a s mestskym majetkom, ale ti OSTATNI, ktori drzia hubu a krok, plnia hlasuju tak, ako chcu predkladatelia materialov a OBIELUJU im (primatorovi Tomcanyimu) zjavne NEZAKONNE KONANIE a to nie v jednom pripade, ale dlhodobo systematicky.

  Je potrebne VEREJNE sa pytat, PRECO tito poslanci tak konaju, co z toho maju a co je tym v konecnom dosledku sledovane. Ciel je dolezity.

  Skusme identifikovat toto a VEREJNE na to poukazat. Nazyvajme spinavosti a nezakonne konanie spinavostami a nezakonnym konanim.

  Nevyhybajme sa pomenovani problemu menom, priezviskom a funkciou, ktoru osoba zastava a nevyhybajme sa VEREJNEHO postavenia sa za tych poslancov, ktori sa VEREJNE stavaju za OCHRANU VEREJNEHO ZAUJMU, teda nasich penazi a nasho spolocneho majetku.

  Musime ludi (poslancov a vsetkych volenych zastupcov) rozdelit na tych, ktori PLNIA SLUB dany obcanom a vo verejnom zaujme konaju a na tych, ktori su pre osobny prospech, prospech svojich neziskoviek, sportovych klubov, OZtiek a firiem su SCHOPNI KONAT aj PROTI VEREJNEMU ZAUJMU.

  Mame malo kauz v meste, kde je NEZAKONNE KONANIE zjavne a kde nezakonne konanie dokonca VELKA CAST POSLANCOV DODATOCNE akoze odobrila a „obielila“?

  Kedy konecne ludia pochopia, ze tychto ludi v spinavostiach zastavi ina ZAKON?

 16. Niekde to tu písal Kurbel starší. Aspoň podobne. Zavolám si firmu, čo mi bude stavať dom a zoberie si zálohu na stavbu, po dvoch mesiacoch firma krachuje a je po peniazoch aj po stavbe. O týždeň príde konateľ starej firmy za mnou že mi dom dostavia, že má novú firmu, ale že zasa potrebuje zálohu, tak ja ako majiteľ stavby mu s kľudom dám ďalšie peniaze nech hodpodári. Šak čo. Veď to je nový subjekt. Nie ten, čo ma pripravil o peniaze.

 17. to je neuveriteľne dobré prirovnanie. V našom prípade je to však pravdepodobne trochu inak.
  Napríklad by to mohlo byť aj takto :
  majitel sro si vyberie za konateľa človeka ktoremu dôveruje. Ten zadá zakázku na výstavbu supermarketu stavebnej firme ktorej platí preddavky na práce a materiál. Stavebná firma v polovici výstavby skrachuje a zostane dĺžna desiatky tisí eur. Potom majiteľ stavebnej firmy príde za konateľom že ma novú firmu a bude pokračovať vo výstavbe, potrebuje však finančnú zálohu. Konateľ ju poskytne lebo je tichým spoločníkom novej stavebnej firmy. Veď z cudzieho krv netečie a čo je doma to sa počíta

 18. Pani Fačkovcová sa spolu s niekoľko málo kolegami venuje tejto kauze podrobne a dlhodobo. Veľa krát sme spolu veci konzultovali a viem že má seriózny záujem túto kauzu riešiť. Ale právomoci poslanca sú v tomto prípade veľmi obmedzené. Jedine kto má reálne páky v rukách je Tomčányi. Ale tomu ten bordel čo sem navážaju zo zahraničia asi nevadí. Otázka znie prečo? Že by mu to z nejakého dôvodu takto vyhovovalo?

 19. zabudli ste na taki detail, ze dom treba mat na jar dostavany a ziadna ina stavebna firma sa neprihlasila, a druha moznost je zavolat firmu, ktora ten dom postavi uplne inde a zaplatite ovela viac … taky detail

 20. No a takéto manévre s firmami sa deju v každom meste.Staci sa zapozerať do Finstatu. Konatelia v X firmách . A každý + jedna neziskovka alebo nadácia nech sa dajú peniažky vyberať.

 21. Keď sa hlasovalo v minulosti za pochybnú výstavbu Ubytovní tak pán DUBRAVEC hlasoval Za , teraz zas hlasoval Za , kedy sa občania Serede zobudia a nedajú hlasy poslancom čo nepracujú pre nás ale pre svoj prospech je to velká Hamba ked budú nové volby mals by sa spraviť čierna listina nech otvoríme oči ostatným!!!!!!

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najnovšie články