štvrtok, 7 decembra, 2023

Pravda o Seredi: Prečo vedenie Mesta Sereď po dlhé roky toleruje odpadky a neporiadok v areáli a okolí bývalého MILEXu? – VIDEO

Najčítanejšie

Sereď / Aj vy ste počuli, že s pozemkami, resp. odpadom a feťákmi v bývalom MILEXe a okolo neho sa nedá nič robiť, lebo ide o vlastníctvo cudzincov z Libanonu? Takto to je prezentované občanom, ale aj poslancom MsZ. Spýtali sme sa niekoľkých z nich a okrem jedného znalého pomerov v realitách, týmto informáciám verili všetci oslovení.

Pod jednou z publikovaných reportáží pod titulom  „Z areálu bývalého MILEXu sa postupne stáva “verejný priestor”“ mimo iných diskutujúcich, svoj príspevok obsahovo zaujímavý zanechal aj jeden z diskutujúcich:

OKOSERKO 3. januára 2022, 22:34    POZERAJUC NA UCTY MAJITELOV POZEMKOV JE ZREJME ZE OD KAZDEHO NAVSTEVNIKA TU DOSTAVAJU PEKNE MYTNE. PRETO JE AREAL V TAKO STAVE. MAJU TO OSEFOVANE ANI MYSKA NEUNIKNE. ZAPLATI.

Najskôr sme nechápali, no trocha sedenia za počítačom a verejne dostupné dokumenty napovedia, že s tými vlastníkmi pozemkov a nehnuteľností na ktorých sa dlhodobo nachádzajú množstvá odpadu a vymožiteľnosťou práva a zabezpečenia poriadku na mieste verejne dostupnom, to zo strany mesta nemusí byť až tak náročné, ako u už spomenutých vlastníkoch z Libanonu.

Neporiadok je v celom areáli bývalého MILEXu. Areál bol donedávna pomerne slušne ohradený bránami a ohradou. Áno, bezdomovci, feťáci a v objektoch sa zdržujúci asociáli si miesto na vniknutie do objektu našli, no autá sa tam nedostali.

Túto reportáž pripravujeme od začiatku januára 2022

Niektoré reportáže z dôvodu ich náročnosti na obsah, alebo monitorovania aktuálneho stavu či vývoja situácie vyhotovujeme skutočne aj mesiace. Keď  sme robili spomenutý článok, bola v pravej časti areálu (pri ČS LPG) ohrada pomerne kompletná. Uzatvorená veľká ťažká brána, ohrada až po koniec areálu od hlavnej cesty.

Počas  nahrávania video reportáže v januári, chýbala jedna časť (krídlo) ťažkej brány.

Pred niekoľkými dňami už chýbala aj druhá polovica brány a momentálne už chýba celá ohrada od brány vpravo. Podľa informácií získaných od zdroja majúceho prehľad o dianí v areáli, túto ťažkú oceľovú bránu odviezli asi do zberne na káričke a druhú časť dokonca na bicykli. Iná likvidačná rota, čo?

Niekoľko dní dozadu sa na inkriminovanom pozemku vlastnenom Tomčányim a tiež na pozemkoch vo vnútri areálu „vyskytol“ vrak osobného auta a vedľa tak za traktorovú vlečku nového odpadu.

Ďalej v areáli pribudli ďalšie skládky odpadu pochádzajúceho evidentne z nejakého „servisu“ alebo kradnutých áut.

Na druhý deň (po záujme médií) už auto z jedného z pozemkov bolo vytiahnuté pred areál – stále sa však nachádzalo na priestranstve verejne dostupnom a stále tam nemalo čo robiť…

O niekoľko dní bolo auto potiahnuté asi o 10 metrov smerom do prostriedka pozemku, ako je zadokumentované na fotografiách. Na aute bolo buď niečo poškodené, alebo zámerne odmontované. Na parkovisko s poškodeným asfaltom vytiekli prevádzkové kvapaliny ako nafta a oleje.

  

O znečistenie sa nik nestaral, pokým sme nekontaktovali MP (tvrdili, že nie je jasné, na akom pozemku sa auto nachádza) a nedali sme priamu otázku hovorkyni mesta Zuzane Slahučkovej. Pýtali sme sa priamo, kto zodpovedá za predmetný pozemok. Tá najskôr neodpovedala, resp. odpovedala nie na položenú otázku.

 

 

Popis (poznámka) k fotografiám: V určení vlastníkov pozemkov je nateraz možné vychádzať výlučne z katastrálnej mapy a snímok verejne dostupných na katastri. Presné hranice pozemkov vytýčené nie sú a vlastník Ing. Tomčányi s bratom, svoj pozemok nemajú vyznačený ani oplotený.

Preto sme položenú otázku zmenili – kto všeobecne zodpovedá za pozemok a poukázali sme aj na množstvo odpadkov nachádzajúcich sa na pozemku. Slahučková neodpovedala niekoľko dní a tak sme ju kontaktovali telefonicky. Hovorkyňa mesta sa mimoriadne cielene vyhýbala komunikácii o povinnostiach vlastníka nehnuteľnosti a na otázku či sa bojí samotného vlastníka, znervóznela.

V meste máme znečistené životné prostredie na priestranstve verejne prístupnom a množstvá odpadkov po dlhé roky. Pohyb bezdomovcov a feťákov, nelegálne skládky odpadov a environmentálne založená občanmi platená pracovníčka mesta má problém nazývať stav pravdivo, byť vecnou a pri komunikácii využívať výlučne fakty.

Zamestnankyňa MsÚ Slahučková počas komunikácie v súvislosti s neporiadkom, odpadkami a znečistením životného prostredia ani len nevyslovila meno svojho nadriadeného, primátora Ing. Martina Tomčányiho.

Na základe medializácie bolo auto v pondelok odtiahnuté. Netušíme kam a netušila to ani MP.

Pozemok ale zostal znečistený a naftové a olejové škvrny sa nachádzali vo vode končiacej v zatrávnených plochách a v podloží.

Na pozemku sa čo do znečistenia prevádzkovými kvapalinami a naftou počas týždňa nezmenilo nič. Dážď znečistenie rozšíril po ploche. Znečisťovateľ, vlastník, ani prípadný prenajímateľ pozemku NEKONAL ani na základe medializácie prípadu a vedomosti úradu a MP o znečistení.

Odpadky na tomto mieste verejne prístupnom sú doteraz.

Vizitka mesta Sereď hneď na ďalšom mimoriadne frekventovanom vjazde od R1.

Pozemok  podľa katastrálnej mapy a  LV  vo vlastníctve Martina Tomčányiho, ktorý je už tretie volebné obdobie primátorom mesta Sereď a jeho brata  Vladimíra Tomčányiho.

Ale späť k meritu veci.

Jednoduché nahliadnutie do katastrálnej mapy ukazuje na fakt, že niektoré odpadkami po dlhé roky znečistené a občanmi kritizované pozemky nevlastnia len spomenutí Libanonci ako sa dozvedáme z MsÚ, ale primátor mesta  Ing. Martin Tomčányi a jeho brat.

Na ich pozemku sa nachádza  aj spomenutá ČS LPG a teda je v prenájme.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/detail/kataster/parcela-c/855251/2772_24?pos=48.275180,17.721508,18

Ide o skutočne lukratívny pozemok v blízkosti rýchlostnej komunikácie  R1 a samotnej výpadovky z mesta na R1 a teda na Bratislavu a lebo Nitru a tým východ krajiny.

Aktuálny list vlastníctva nájdete tu:

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/api/Bo/GeneratePrfPublic/?cadastralUnitCode=855251&prfNumber=702&outputType=pdf

Pre budúcnosť je LV aktuálny k dnešnému dňu archivovaný tu:

list_vlastnictva(6)

Kópia katastrálnej mapy:

KKM_855251_2772-24

Vlastniť pozemky, nehnuteľnosti je normálne a má na to právo aj volený funkcionár samosprávy, primátor mesta. Títo ľudia ale musia byť transparentní a občania majú právo poznať ich majetok a kontrolovať, či z ich strany nedochádza k nelegálnemu obohacovaniu sa na úkor iných a či konajú vo verejnom záujme.

Spýtali sme sa primátora Tomčányiho priamo  na problematiku odpadov v byvalom MILEXe a jeho okoli.“

Milos Majko <majkomilos@gmail.com>

št 6. 1. 17:52   komu: primator, podatelna, seredonline

Dobry den pan Ing. Martin Tomcanyi,

nase medium ukoncuje reportaz tykajucu sa problematike odpadov v byvalom MILEXe a jeho okoli.

V suvislosti s lokalizaciou nehnutelnosti a vlastnictva pozemkov v danej lokalite, davame moznost vyjadrit sa:

1. – Mestu Sered v zastupeni jeho vedenim, teda Vami ako sucasnym primatorom a statutarom
2. – Vam ako fyzickej osobe

Oznamenie potvrdzujuce zaujem o vyjadrenie ocakavame do piatka, 07. 01. 2022 do 14:00 hodiny. Ak zaujem prejavite, dohodneme termin nahravania.

Za SOL Milos Majko
0907 277 777

Oslovený Ing Martin Tomčányi odpovedal ako primátor, aj ako fyzická osoba:

Milos Majko <majkomilos@gmail.com>

Od: Primátor <primator@sered.sk> Date: pi 7. 1. 2022 o 11:45
Subject: FW: Moznost zaujat stanovisko – vyjadrenie
To: <majkomilos@gmail.com>

Dobrý deň,

odpovede na Váš mail z o 6.1.2022 odoslaný o 17:52:00

Vyjadrenie k problematike odpadov v priestoroch bývalého MILELXU.

1/ Vlastníkom objektu sa po roku 1989 občan Libanonu. Ako vlastník za objekt zodpovedá .

Vyjadrenie ako fyzickej osoby.

2/ Moje stanovisko ako fyzickej osoby. Za svoj majetok (objekt, pozemok) zodpovedá vlastník.

3/ K ponuke vystúpiť pred kamerou SOL.

Vystupovať pred kamerou SOL nemám záujem.

Ing. Martin Tomčányi  Primátor mesta Sereď 

 

Primátor a štatutár Mesta Sereď  Ing. Martin Tomčányi a Ing. Martin Tomčányi ako fyzická osoba v oficiálnej odpovedi nepriznal / zatajil vlastníctvo pozemkov v areáli bývalého MILEXu a okolí, opätovne verejnosti oznámil „len“ vlastníkov občanov Libanonu a tým sa naoko „vyhol“ aj zodpovednosti za množstvo odpadkov nachádzajúcich sa aj na jeho pozemku. 

Hanbí sa primátor Tomčányi za odpadky  na svojom pozemku využívanom aj na podnikanie?

Dá sa takýto prístup  voleného zástupcu považovať za transparentný a hodný primátora mesta?

Kompetentné orgány požiadame o stanovisko, ako bolo postupované voči znečisťovateľovi životného prostredia s tým, že ak sú vo veci predpojatí, majú strach či si nemajú odvahu vystupovať voči každému vlastníkovi nehnuteľnosti rovnako, mali by vec presunúť na riešenie tam, kde klientelizmus a korupčné správanie nehrozí.

O ďalšom vývoji v súvislosti so sledovanou  kauzou budeme verejnosť informovať.

Podobné články

37 KOMENTÁRE

 1. Kto je “brucho”? Často ho tu spomínate ale neviem sa dopátrať kto to je…
  Ale skúsim si podľa prezívky tipnúť:
  A./ má bachor ako 🐽
  B./ ľúbi jesť a má stále prázdne brucho
  C./ nemá brucho ale chcel by mať
  D./ má bandáž žalúdka ale nepomáha to

 2. pán majko, PO CUDZOM A SÚKROMNOM POZEMKU JE VÁS TAK AKURÁT VELKÉ HOVNO. P.S.bežne sa takto primitívne nevyjadrujem,nie som žiadny idiot alebo hulvát,to som si len dovolil citovat vaše slová,ktorými sa tu bežne prezentujete.

 3. mylite sa ak sa na sukromnom pozemku hromadi takáto špina ohrozujúca zdravie tak je to minimalne aj vec štátnych orgánov

  pre info
  D. / možno náš primátor, možno preto že podľa niektorých ma spôsoby ako mafian Kočner

 4. Anonym 24. marca 2022, 1:52 – dakujem za parafrazovanie a som rad, ked sa ucite !

  Chce to ale pokracovat vo vyucbe a doucit sa cele ucivo. Aj v abecede to je obdobne – ak povinnu dochadzku skoncite v polovici, vysledok bude obdobny.

  Je zasadny rozdiel, o aky pozemok sa jedna. Ak ide o OBYDLIE, sukromny dvor, chatu a pod – to plati. (ani tam ale nemoze obcan robic cokolvek – nesmie ohrozovat verejne zdravie, skladovat nebezpecny material, odpad a pod.)

  Pozemok VEREJNOSTI PRISTUPNY aj ked je sukromny – napr. priestor, parkovisko okolo nakupneho centra a pod. je uz ina vec.

  No a majetok voleneho funkcionara verejnosti pristupny, sluziaci na podnikanie, znecisteny odpadom a ropnymi produktami – to je ten Vas nedouceny vedomostny deficit…

 5. pan Majko práve pre takéto reportáže sa vás na meste boja ako čerta
  predpokladám že druhé seredské médium Seredsity bude mať záujem prebrať túto reportáž a zverejniť ju vo svojom plátku. Pan Majko prosím vás nebuďte lakomý a poskytnite im ju

 6. pre Majka 24. marca 2022, 8:02 – ste ma zaskocili, takmer tri mesiace roboty a dokumentovania – ale, co by som neurobil pre informovanost obcanov?

  Davam verejny suhlas k tomu, ze syn primatora Tomcanyiho – Martin ml. na svoj web moze v plnom zneni prevziat predmetny material o zamoreni rodinneho majetku odpadkami.

  Zaroven poziadam Seredske novinky platene obcanmi o uverejnenie materialu vo verejnom zaujme.

  Nemylim sa ked tvrdim, ze obdobne matarialy sleduju verejny zaujm, ze?

 7. Mňa zaujíma prečo si primátor dovolil nenapísať pravdu keď v otázke je napísané tak že každý musel vedieť že pán Majko sa pýta aj na jeho pozemok.Primátor skrýva veľa a teraz to vidíme.Čo na to hovoria poslanci??????

 8. Dokonale spracovaný článok pán Majko s dôkazmi.Primátor musí plakať keď sa tak snažil utajniť že tam má pozemky.A jeho brat sa stále prezentuje ako chráni prírodu.Pretvárka a honba za mocou.Tá Šlahúčková je už voľajako moc udomácnená na úrade.

 9. To ozaj si s tým našimi “ zástupcami” nevieme dať rady? Všade len klamstvo, ojeb na občanoch, zahmlievanie skutočnosti, ..,,,,,
  Dám ruku do ohňa, źe z verejných financií sa riešilo odstránenie bordelu na pozemkoch súkromných osôb,

  Nezabudnite primátora opäť voliť!!!!!!

 10. Preco? Pretože ze v Seredi sa stále predávajú drogy na každom rohu, ci to je rovno pod kamerami MP alebo v obytných častiach a zatvárajú sa predtymto oči. A indivíduá potom chodia do spomínaného areálu a tam sa udomacnuju

 11. pan Majko neverim ze mlady Tomčányi to zverejni v Seredsity. Tomčányiovcov poznám dlho. Je to skromná rodina. Nikdy sa nevychvaľovali svojimi majetkami a bohactvom. Preto si myslím ze ani teraz sa v Seredsity nebudú vychvaľovať svojimi pozemkami

 12. Ano, ja ho urcite budem volit. Treba vidiet co sa tu dobre urobilo za tie roky a nie len sa vrtat v tom zlom. Kazda minca ma dve strany.

 13. smejem sa na tom clanku. Ludi teraz urcite trapy schatrany objekt Milexu 😀 😀 . Ach Majko uz je to trapne ako ides po primatorovi. co keby si dal pre zmenu clanocek ako tvoja oblubena olajno vlada znicila Slovensko, ako vsetko zdrazuje, ako premrhali miliardy a napakovali si vacky, ako zenu Slovensko do zahuby. Daj takyto clanocek pre zmenu, lebo to ludi zaujima, spina co je v politike a vo vlade a to ako sa nam bude zit.

 14. Cize vlada zdrazuje. Nasa vlada. Asi by mal Majko spravit rozhovor so seredanom. Teda rozhovor, nahrat nesuvisly blabot choreho blba. Ty vole, to uz naozaj?

 15. Seredan mi nestoji za reakciu, kedze z clanku spracovavaneho viac ako mesiace a poukazujuceho na Tomcanyiho bordel na pozemku, napise:

  „smejem sa na tom clanku. Ludi teraz urcite trapy schatrany objekt Milexu 😀 😀 . “

  Je to chudak, frustrovany jedinec NEschopny analyzovat ani len 1% clanku, takze nech je po jeho – „smejem sa na sere_danovi“

 16. pre seredan 25. marca 2022, 11:12, to asi vela chces, ved toto je protislovenska stranka, cele slovensko sa uz prebralo a vie co je toto za cvargu co nam vladne len sem to asi este nedoslo, propaganda nepusti!

 17. A naco sem lezes? Ved si zalozte svoju stranku, trebars blbci.sk a tam si mozte nadavat na koho chcete. Ked uz viete, ze za drahu psenicu moze matelko a za ropu sulik.

 18. Ahoj “Anonym 14:15 “ klikol som na stránku “blbci.sk” tak ako si odporučil a google ma hodil na street view pred tvoje dvere….

 19. Ty sa smeješ na seredanovi, ale ostatok seredanov sa smeje na tebe. Keď pôjdeš po meste a niekto na len tak opluje ani sa nečuduj.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najnovšie články