štvrtok, 7 decembra, 2023

Schválime si tým precedens a cestu lobizmu priamo na jednotlivých poslancoch.

Najčítanejšie

Aj keď v týchto dňoch očakávame zverejnenie mien kandidátov na post primátora nášho mesta ako i poslancov mestského zastupiteľstva a pozornosť verejnosti i poslancov sa obracia na budúce volebné obdobie, my súčasní poslanci máme pred sebou ešte veľkú zodpovednosť pri rozhodovaniach o našom meste do konca tohto volebného obdobia.
Najbližšie nás čaká zastupiteľstvo 13.9.2022. Je zrejmé, že na ňom poslanci odsúhlasia, alebo neodsúhlasia, zmeny vo všeobecnom záväznom nariadení (VZN) č.3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď.
Súčasné VZN nastavilo rovnaké pravidlá pre všetkých žiadateľov dotácií na rôzne účely – kultúru, mládež, šport, životné prostredie. A teraz je navrhovaná zmena v § 2 ods. 12 , ktorého pôvodné znenie:
12. „Žiadosť doručuje žiadateľ mestu na základe výzvy na predloženie žiadostí zverejnenej mestom na webovom sídle mesta v termíne určenom v obsahu zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí.“
sa navrhuje zmeniť na:
12.“ Žiadosť doručuje žiadateľ mestu na základe výzvy na predloženie žiadostí zverejnenej mestom na webovom sídle mesta v termíne určenom v obsahu zverejnenej výzvy na predloženie žiadostí;👉to neplatí, ak účel dotácie v čase predkladania žiadostí žiadateľ nemohol predvídať, v takomto prípade poskytnutie dotácie podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom.“👈
Celá táto zmena VZN má pomôcť získať mimoriadne financie pre ŠKF Sereď (ide o sumu 95 000 eur) na záchranu futbalovej mládeže a vytvorenie 3-ligového futbalového družstva.
Celá naša seredská mládež si zaslúži mať vytvorené podmienky pre svoju športovú činnosť, určite aj naši futbaloví mládežníci. Podľa mňa, však nebol dôvod takto tvrdo meniť nastavené pravidlá vo VZN – o finančnú podporu mohli žiadať naši futbalisti aj v súlade so súčasným VZN. To znamená, že v rozpočte sa našli peniaze (dokonca viac ako požadujú futbalisti), Školská, športová a bytová komisia mohla schváliť a zverejniť výzvu, podľa ktorej jednotliví žiadatelia mohli žiadať o dotácie, táto komisia mohla o nich rozhodovať a dať návrhy. Možno touto cestou by sa jednotliví žiadatelia dostali aj skôr k financiám. Tento návrh poslanca Ondreja Kurbela však nebol prijatý.
Ak sa schváli navrhovaná zmena tohto VZN, bude to znamenať, že príslušná komisia, ak si žiadatelia odôvodnia neočákavané okolnosti a z nich vyplývajúce finančné náklady, už nebude schvaľovať a zverejňovať žiadnu výzvu (obsahujúcu pravidlá a podmienky pre poskytnutie dotácií), ani o nich rokovať a dávať návrhy na ich schválenie, ale už budú rozhodovať o týchto žiadostiach priamo poslanci.
❗️Schválime si tým precedens a cestu lobizmu priamo na jednotlivých poslancoch.❗️
Návrh tohto nariadenia je zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Sereď od 24. 08. 2022 . Pripomienky k návrhu tohto nariadenia môžu podať všetci občania najneskôr do 05. 09. 2022 do 12.00 hod. na Mestskom úrade v Seredi do podateľne MsÚ, elektronickou poštou na mu@sered.sk alebo prostredníctvom slovensko.sk .
Potom to bude už len na členoch jednotlivých komisií a hlavne poslancoch.
Zdroj: Mária Fačkovcová, poslankyňa MsZ v Seredi

Podobné články

38 KOMENTÁRE

 1. Už onedlho uvidíme, ako hlboko sú niektorí poslanci MsZ ochotní klesnúť a čo všetko sú ochotní odhlasovať.

  Povedané inak – čoho je súčasné vedenie Mesta Sereď schopné…

 2. Už onedlho uvidíme, ako hlboko sú niektorí poslanci MsZ ochotní klesnúť a čo všetko sú ochotní odhlasovať.

  Povedané inak – čoho je súčasné vedenie Mesta Sereď schopné…

 3. Aj tak to bude na poslancoch. Tak či tak budú oni o tom rozhodovať. rozhodovať majú poslanci a nie komisie. Tie môžu byť len nápomocné. Vždy je to o poslancoch. Aspoň uvidíme čo sú zač podľa hlasovania.

 4. Aj tak to bude na poslancoch. Tak či tak budú oni o tom rozhodovať. rozhodovať majú poslanci a nie komisie. Tie môžu byť len nápomocné. Vždy je to o poslancoch. Aspoň uvidíme čo sú zač podľa hlasovania.

 5. Dokedy sa budeme skladať na bezodnú studňu s názvom ŠKF Sereď? Veď Stareček s Buchom podnikajú, tak nech si zábavku platia. Prečo nato majú ísť naše dane? Mne sú u prdele, nech hrajú aj 17.ligu alebo nech ich zrušia. Aj tak to už nemá s futbalom nič spoločné, len furt vyplakávajú o peniaze.

 6. Dokedy sa budeme skladať na bezodnú studňu s názvom ŠKF Sereď? Veď Stareček s Buchom podnikajú, tak nech si zábavku platia. Prečo nato majú ísť naše dane? Mne sú u prdele, nech hrajú aj 17.ligu alebo nech ich zrušia. Aj tak to už nemá s futbalom nič spoločné, len furt vyplakávajú o peniaze.

 7. Zadarmo to nerobia. Sú už dobre zadzobaní. Ale kto má veľa, chce mať ešte viac. Ale ani naši poslanci, ktorí majú hájiť občanov, ktorí ich volili, nadŕžajú takýmto podvodníkom. Kde sú tie peniaze, ktoré doteraz vyinkasovali, kde sa stratili, keď teraz pýtajú znova a znova? Čo ich pes zožral? Ale keď odsúhlasia tento návrh sú obyčajní podvodníci a nezaslúžia si, aby ani po tomto meste chodili.

 8. Zadarmo to nerobia. Sú už dobre zadzobaní. Ale kto má veľa, chce mať ešte viac. Ale ani naši poslanci, ktorí majú hájiť občanov, ktorí ich volili, nadŕžajú takýmto podvodníkom. Kde sú tie peniaze, ktoré doteraz vyinkasovali, kde sa stratili, keď teraz pýtajú znova a znova? Čo ich pes zožral? Ale keď odsúhlasia tento návrh sú obyčajní podvodníci a nezaslúžia si, aby ani po tomto meste chodili.

 9. A Karmažín, ktorý čušal celý rok, nebolo ho počuť na žiadnych zastupiteľstvách, zrazu príde na komisiu s deťmi za chrbtom a robí psychický nátlak. Už vtedy dobre vedel, čo má v pláne.

 10. A Karmažín, ktorý čušal celý rok, nebolo ho počuť na žiadnych zastupiteľstvách, zrazu príde na komisiu s deťmi za chrbtom a robí psychický nátlak. Už vtedy dobre vedel, čo má v pláne.

 11. Ešte som zabudol. Šak nech povedia, prečo to idú teraz rýchlo pred voľbami schváliť. Veď to kľudne počká aj po voľbách, keď budú noví poslanci. Veď nové zastupiteľstvo bude mať túto slučku okolo krku ďalšie 4 roky. Nie títo. Pripadá mi, jak pred tuším ôsmimi rokmi,keď sa išiel voliť kontrolór. Vtedy si rýchlo schválili podmienky na poslednom zastupiteľstve. Inak to je už osem rokov? A kontrolór sa jak často volí?

 12. Ešte som zabudol. Šak nech povedia, prečo to idú teraz rýchlo pred voľbami schváliť. Veď to kľudne počká aj po voľbách, keď budú noví poslanci. Veď nové zastupiteľstvo bude mať túto slučku okolo krku ďalšie 4 roky. Nie títo. Pripadá mi, jak pred tuším ôsmimi rokmi,keď sa išiel voliť kontrolór. Vtedy si rýchlo schválili podmienky na poslednom zastupiteľstve. Inak to je už osem rokov? A kontrolór sa jak často volí?

 13. Najvyššia súťaž si vyžadovala kopu peňazí. Tretiu ligu si už páni podnikatelia môžu financovať zo svojich zdrojov. Kurva keby mali ročné výdavky 100€, ešte aj tie budú asi pýtať od mesta. Vraj vytvorenie treťoligového mužstva. A súčasne mužstvo ešte vytvorené nie je? Robíte si z ľudí srandu? A na mládež si spomeniete len vtedy, keď z nich treba urobiť rukojemníkov kvôli žobraniu peňazí? Mimochodom kto je autor návrhu tohto VZN?

 14. Najvyššia súťaž si vyžadovala kopu peňazí. Tretiu ligu si už páni podnikatelia môžu financovať zo svojich zdrojov. Kurva keby mali ročné výdavky 100€, ešte aj tie budú asi pýtať od mesta. Vraj vytvorenie treťoligového mužstva. A súčasne mužstvo ešte vytvorené nie je? Robíte si z ľudí srandu? A na mládež si spomeniete len vtedy, keď z nich treba urobiť rukojemníkov kvôli žobraniu peňazí? Mimochodom kto je autor návrhu tohto VZN?

 15. Aj v nedeľu bol v klube seniorov. Keď už by sa mali prezentovať, tak potom s tým, čo už urobili v prospech mesta a nie čo si tam navymýšľajú čo urobia. Aj on bol v zastupiteľstve len do počtu. Za celý čas nič neurobil a nepovedal. Tak už len takého primátora by sme potrebovali. Potom by mesto prekvitalo. Človekovi sa až rozum zastaví, koľko drzosti majú takýto ľudia, že sa hrnú na takýto post. Ide to len k horšiemu.

 16. Aj v nedeľu bol v klube seniorov. Keď už by sa mali prezentovať, tak potom s tým, čo už urobili v prospech mesta a nie čo si tam navymýšľajú čo urobia. Aj on bol v zastupiteľstve len do počtu. Za celý čas nič neurobil a nepovedal. Tak už len takého primátora by sme potrebovali. Potom by mesto prekvitalo. Človekovi sa až rozum zastaví, koľko drzosti majú takýto ľudia, že sa hrnú na takýto post. Ide to len k horšiemu.

 17. Som vas upozzornoval
  Anonym 17. augusta 2022, 13:23
  Finančná a majetková komisia berie na vedomie súčasnú situáciu v ŠKF Sereď a odporúča prednostovi úradu, aby v prípade uvoľnenia zdrojov v rozpočte (podielové dane, miestne dane a poplatky, úspory na nákladových položkách a pod.) prednostne zapracoval do IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 poskytnutie dotácie pre ŠKF SEREĎ na účely krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov a zabezpečenie činnosti futbalovej akadémie. Odporúčame pripraviť dodatok k VZN o dotáciách.

 18. Som vas upozzornoval
  Anonym 17. augusta 2022, 13:23
  Finančná a majetková komisia berie na vedomie súčasnú situáciu v ŠKF Sereď a odporúča prednostovi úradu, aby v prípade uvoľnenia zdrojov v rozpočte (podielové dane, miestne dane a poplatky, úspory na nákladových položkách a pod.) prednostne zapracoval do IV. zmeny rozpočtu na rok 2022 poskytnutie dotácie pre ŠKF SEREĎ na účely krytia nákladov pre rozbeh súťaže III. ligy mužov a zabezpečenie činnosti futbalovej akadémie. Odporúčame pripraviť dodatok k VZN o dotáciách.

 19. Ide tu len o peniaze pre tretiu ligu. O nič iné. Ani jednému z nich nejde o deti. Len deti využívajú ako nátlak na tých, ktorí sú proti. Je to také priehľadné. A Karmažín? Nonsens.

 20. Kto je clenom financnej a majetkovej komisii? Kto je clenom dozornej rady SMS s.r.o, ktora mala rekonstruovat futbalovy stadion? No predsa kandidat na primatora Karmazin!!! Ked zs 8 rokov jeho poslancovania nic neurobil, mame teraz verit jeho slubom, ze Sered zakvitne?

 21. Som členom finančnej komisie a preto prikladám výsledky hlasovania. Ako jediná som na komisii vystupovala proti schváleniu tejto dotácie a preto som sa aj zdržala hlasovania.
  Hlasovanie:
  PRÍTOMNÍ: 5
  ZA: 4 /BH, BT, ToK, NK /
  PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 1 (MJ) NEHLASOVAL: 0
  Podľa mňa je zmena vo VZN účelová a nesúhlasím s ňou, ale bohužiaľ som hlboko presvedčená, že zmena na MsZ prejde, nakoľko futbalisti majú v súčasnom mestskom parlamente väčšinu. Verím, že prioritou nového MsZ bude opätovná zmena tohto VZN tak, aby bolo opäť spravodlivé a nedalo sa zneužívať.

 22. Poslanci a vedenie mesta, si dovolia len toľko koľko im ako občania dovolíme. A tu mame výsledok. Nepomôže vypisovanie za počítačom, treba to verejne prezentovať …..
  Koľko ľudí pripomienkovalo ?
  Všimnite si návrh zmien a doplnkov územného plánu “ další odžup na ľudí, účelovo pripravena zmena územného plánu pre developerov a biznis v Malom Háji. Bytovečka 4 poschodia žiadny problém, bytovečky namiesto občianskej vybavenosti, a parkovanie v územnom pláne opäť neporiešili na vlastných pozemkoch . Verejne prerokovanie zmien a doplnkov radšej nedali veď načo., oni občanov verejne oboznamovať nemusia zákon im to neukladá!
  Koho sa tak strašne boja keď sa nič verejne nepreočkuje! Predkladateľ zmien: A.H., spracovateľ A.H. .
  Katastrofa….
  Kde sú poslanci aj noví , kde sú kandidáti na primátorov ktorí chcú ísť aj kandidovať ? Prečo neupozorňujú na tieto účelové zmeny predkladatelov keď sa tak hrnú a chcú “krajšiu “Sereď a všetko pre dobro občanov. Kde sa schovávajú? Či len pred voľbami keď potrebuju nás hlas?

 23. Prečo zrušili stretnutia s poslancami ako to bývalo? Asi preto, že si tam ľudia povedali svoje požiadavky a svoje názory, hlavne kritické. To sa asi zle počúvalo a nemohli poprieť, že o problémoch nevedeli, lebo tam bolo dosť svedkov. Takto, sme nič nepočuli, o ničom sme nedeli. Ak by tento návrh odsúhlasili, mali by poslancov ľudia brať na zodpovednosť, lebo tu ide o veľkú čiastku peňazí a o nie ich peniaze, ale o peniaze nás všetkých. Mali by si uvedomiť, že sa dali zvoliť, že budú hájiť záujmy ľudí a nie nejakej skupiny.

 24. Ešte si musia splniť to, čo ešte nestihli. A potom, môžete nám vyliezť na chrbát. Môžete nám byť ukradnutí. No, uvidíme, čo majú v úmysle, keď na poslednú chvíľu chcú zmeny? Nechajme sa prekvapiť!

 25. Keď hrával ŠKF Sereď 1. ligu a žiadali dotácie, tak spolu s mládežou, teda akadémiou, dostávali spolu niečo okolo 90 000. Teraz sú v tretej lige a žiadajú 95 000. To je grc. Ale takto to tam funguje. Nikomu to nevadí.

 26. Keď si súkromná firma pýta peniaze na jej chod, nech sa zbalia a idú do materinej…
  … dúšky

  To si dokedy bude súkromná firma nárokovať financovanie svojej aktivity a svojej zábavky mestom?

 27. Výdavky športovým klubom – zmena rozpočtu – z 230 000 o 97 000 viac na futbal… na stránke Sereď
  a ešte treba zmeniť VZN….

  01 Športovým klubom 230 000 230 000 o 97 000 97 000 na 327 000 327 000
  ešte že v Seredi všetko funguje. Tak podporujme už len futbal..

 28. Tomasko sa nechal nalakat futbalovou lobby. Jednoducheho chlapca nahovorili, ze vsak futbalovi fanusici ho zvolia zabrnkali mu na ego.
  Ale v skutocnosti potrebuje futbalova lobby len svojho pajacka na poste primatora, ktory si necha prednostu na urade a ten uz potom z uzadia zabezpeci vsetko co treba.
  Ved sa pozrite aka strana podporuje karmazina a kto je za tuto stranu dnes zvoleny v MsZ. Je to jasne ako facka.
  Takze ak chcete volit Karmazina tak vedzte, ze volite za primatora cloveka ktory da velku cast rozpoctu na panske huncutstvo menom futbal….

 29. No on je len na to, aby zobral Kurbelovi hlasy. Smutné je to, že on si fakt verí, že to dá. Nedá. Pozri sa, kto podporuje Jankulára. Kto mu vložil peniaze na transparentný účet. Súčastní poslanci ako Kráľ či Norino. Takže je jasné, že ak chceme po voľbách, aby vplyv zostal tam, kde je doteraz a viedla futbalová loby, tak vieme, koho voliť. Budeme mať dvoch primátorov. Na papieri a tieňového. A samozrejme dirigenta Tibikeho.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu

Najnovšie články